Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Veilig naar school  /  SAVE-charter

SAVE-charter

De Pinte gaat voor veiliger verkeer

In 2015 ondertekenden De Pinte en de politiezone Schelde-Leie het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK spoort aan tot een veiliger verkeer, specifiek in het belang van jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor Veilig Verkeer. De Pinte geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

De gemeente werkt een actieplan verkeersveiligheid uit. Hierin worden de acties omschreven die de gemeente zo snel mogelijk wil realiseren. Deze acties moeten aansluiten bij de doelstellingen die vermeld staan in ieder SAVE-charter, waaronder het evalueren van de verkeerssituatie, het afstemmen van het mobiliteitsbeleid op kinderen en een actief sensibilisatiebeleid voeren.

De samenwerking met het OVK sluit perfect aan bij het project voor een nieuw mobiliteitsplan van De Pinte, waar er dit jaar intensief aan gewerkt wordt.


Meer informatie (website SAVE-charter voor Steden & Gemeenten)