Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Gemeenteraad / OCMW-raad  /  Samenstelling

Samenstelling

De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de volledige bevolking van de gemeente. De huidige gemeenteraad zetelt van 2 januari 2019 tot en met 31 december 2024. De gemeenteraadsleden, die om de zes jaar door de kiezers worden verkozen, nemen beslissingen over het functioneren van onze gemeente: goedkeuren van het budget en de rekening, stemmen van de gemeentebelastingen, toekennen van gemeentelijke toelagen, het goedkeuren van ontwerpen inzakewegen- en rioleringswerken, het bepalen van de personeelsformatie, het kopen of verkopen van gebouwen, het inrichten van adviesraden en overlegstructuren, het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling, het vaststellen van gemeentelijke reglementen ... 

Mevrouw Kathleen Ghyselinckwerd tijdens de gemeenteraad van 2 januari 2019 aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad. Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van De Pinte bestaat uit 21 leden en komt ongeveer een keer per maand samen, minimaal tien keer per jaar.

Gezien de integratie van gemeente en OCMW sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden voortaan dezelfde personen. De zitting van de OCMW-raad vindt plaats aansluitend op die van de gemeenteraad.


Gemeenteraadsleden

(alfabetische volgorde)
De twee coalitiepartijen zijn CD&V (tien zetels) en N-VA (drie zetels).


 

Agache Kristof

[ editeer ]

Claeys Hilde

[ editeer ]

De Bie Marian

[ editeer ]

Dejonghe Trudo

[ editeer ]

Demunck Benedikte

[ editeer ]

Eechaute Hannes

[ editeer ]

Ghyselinck Kathleen

[ editeer ]

Gomes Evelyne

[ editeer ]

Gryffroy Leen

[ editeer ]

Quintyn Ina

[ editeer ]

Rombaut Willem

[ editeer ]

Seynhaeve Bert

[ editeer ]

Van de Velde Erik

[ editeer ]

Van Den Abbeele Marthe

[ editeer ]

Van Lancker Lieve

[ editeer ]

Van Nieuwenhuyze Antoine

[ editeer ]

Van Peteghem Vincent

[ editeer ]

Vanbiervliet Wim

[ editeer ]

Vandenbussche Ann

[ editeer ]

Verleyen Christel

[ editeer ]

Vermeyen Lutgard

[ editeer ]

groep-bijgewerkt-door-degi-IWQMN1
Op de foto van links naar rechts:

R1: Kathleen, Ann, Kristof, Lieve, Vincent, Willem, Benedikte, Veerle
R2: Liselotte (intussen opgevolgd door Marian), Lutgard, Antoine, Leen, Ina, Trudo, Marthe
R3: Hannes, Christel, Evelyne, Erik, Bert, Hilde, Wim