Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Gemeenteraad / OCMW-raad  /  Samenstelling

Samenstelling

De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de volledige bevolking van de gemeente. De huidige gemeenteraad zetelt van 2 januari 2019 tot en met 31 december 2024. De gemeenteraadsleden, die om de zes jaar door de kiezers worden verkozen, nemen beslissingen over het functioneren van onze gemeente: goedkeuren van het budget en de rekening, stemmen van de gemeentebelastingen, toekennen van gemeentelijke toelagen, het goedkeuren van ontwerpen inzakewegen- en rioleringswerken, het bepalen van de personeelsformatie, het kopen of verkopen van gebouwen, het inrichten van adviesraden en overlegstructuren, het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling, het vaststellen van gemeentelijke reglementen ... 

Mevrouw Kathleen Ghyselinckwerd tijdens de gemeenteraad van 2 januari 2019 aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad. Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van De Pinte bestaat uit 21 leden en komt ongeveer een keer per maand samen, minimaal tien keer per jaar.

Gezien de integratie van gemeente en OCMW sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden voortaan dezelfde personen. De zitting van de OCMW-raad vindt plaats aansluitend op die van de gemeenteraad.


Gemeenteraadsleden

(alfabetische volgorde)
De twee coalitiepartijen zijn CD&V (tien zetels) en N-VA (drie zetels).


Agache Kristof

(N-VA)

Stijn Streuvelslaan 13, 09 321 08 65

[ editeer ]

Claeys Hilde

(Ruimte)

Berkenlaan 4 A, 0473 88 42 42

[ editeer ]

Dejonghe Trudo

(Ruimte)

Keistraat 105, 09 282 93 65

[ editeer ]

Demunck Benedikte

(N-VA)

Hageland 1, 0497 17 13 60

[ editeer ]

Eechaute Hannes

(CD&V)
Klein Nazareth 3, 0474 51 99 03

[ editeer ]

Ghyselinck Kathleen

(CD&V)

Veldstraat 54, 0478 20 67 73

[ editeer ]

Gomes Evelyne

(Open VLD)

Eekbulk 36, 0486 08 36 55

[ editeer ]

Gryffroy Leen

(N-VA)

Blijpoel 17, 0471 78 17 32

[ editeer ]

Quintyn Ina

(Ruimte)

Baron de Gieylaan 121, 0486 28 67 44

[ editeer ]

Reyntjens Laure

(CD&V)
Pintestraat 16, 0479 42 45 39 
laure.reyntjens@depinte.be

[ editeer ]

Rombaut Willem

(CD&V)

Ginstbulken 5, 0473 93 31 20

[ editeer ]

Thienpont Liselotte

(CD&V)

Frans De Potterstraat 27, 0499 41 92 65

[ editeer ]

Van de Velde Erik

(CD&V)

Reevijver 61, 0492 74 51 78

[ editeer ]

Van Den Abbeele Marthe

(Ruimte)

Aan de Bocht 3, 0497 70 71 37

[ editeer ]

Van Lancker Lieve

(CD&V)

Mieregoed 15, 09 221 46 96

[ editeer ]

Van Nieuwenhuyze Antoine

(CD&V)

Bosstraat 20, 09 385 49 36 

[ editeer ]

Van Peteghem Vincent

(CD&V)

Groenstraat 6, 0479 42 71 00

[ editeer ]

Vanbiervliet Wim

(Ruimte)

Klossestraat 31, 0496 20 01 02

[ editeer ]

Vandenbussche Ann

(CD&V)

Eeuwfeestlaan 50, 0478 75 17 28

[ editeer ]

Verleyen Christel

(Open VLD)

Breughellaan 65, 0497 32 09 95

[ editeer ]

Vermeyen Lutgard

(Ruimte)

Reevijver 67, 0472 36 33 10

[ editeer ]

gemeenteraad
Op de foto van links naar rechts:
R1: Kathleen, Laure, Lieve, Kristof, Vincent, Willem, Benedikte, Veerle
R2: Christel, Evelyne, Antoine, Erik, Leen, Lutgard, Wim
R3: Liselotte, Guy (intussen vervangen door Hannes), An, Trudo, Ina, Marthe, Hilde