Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Samen  /  Veel gestelde vragen over de mogelijke fusie

Veel gestelde vragen over de mogelijke fusie

In januari 2023 organiseerden we vier infoavonden voor de inwoners van Nazareth en De Pinte. We gaven uitleg over de stand van zaken in verband met een mogelijke fusie. Ongeveer 400 inwoners woonden de vergaderingen bij. Zij mochten ook reageren en vragen stellen. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.


Zijn Nazareth en De Pinte groot genoeg?


Een fusiegemeente van De Pinte en Nazareth heeft ongeveer 23 000 inwoners. Is er een kans dat na deze vrijwillige fusie een verplichte fusie volgt, om te voldoen aan de norm van 40 000 inwoners?

Er is geen wettelijke minimumgrens vastgesteld voor het aantal inwoners van een fusiegemeente.

Er is wel een financiële stimulans vanaf 20 000 inwoners. Daaruit leiden we af dat de Vlaamse overheid die grootte aanvaardbaar vindt.

200 van de 300 Vlaamse gemeenten hebben minder dan 20 000 inwoners. De grens van 20 000 is dus de eerste te nemen horde. De zogenaamde grens van 40 000 inwoners bestaat niet, die leeft enkel in de gedachten van sommigen. Op verschillende overheidsniveaus leven er verschillende getallen, zelfs tot 100 000 inwoners. We weten vandaag niet of 23 000 inwoners voldoende zal zijn. Het is strategisch gezien een verstandige keuze.


Welke inspraak komt er nog?


Komen er naast deze infomomenten, met mogelijkheden tot feedback, ook andere participatiemogelijkheden zoals bevragingen, gesprekken, discussies?

We willen graag dat de inwoners meedenken. Jouw input is zinvol en we vinden het belangrijk een groot draagvlak te hebben.

Na de opmaak van de profielfoto betrekken we de inwoners opnieuw. 


Kunnen andere gemeenten nog aansluiten?


We houden de deur nog altijd open voor omliggende gemeenten die willen meepraten. Enkele lokale besturen hebben meegedeeld (voorlopig) niet deel te nemen aan deze oefening die gestart werd vanuit Nazareth: Deinze, Gavere, Sint-Martens-Latem.

Het decreet laat overigens ruimte voor defusie: we kunnen dus in principe ook fuseren met een deel van een andere gemeente. Hierbij is de voorwaarde wel dat het aantal nieuwe (fusie)gemeenten kleiner moet zijn dan het huidige aantal gemeenten. Het is momenteel niet duidelijk of het organisatorisch mogelijk is om bepaalde gemeenten hierbij te betrekken.


Wat gebeurt er met dienstverlening, beleidsplannen, belastingen, personeelsbeleid?


Worden de ongelijkheden tussen beide gemeenten rechtgetrokken? Denk maar aan fiscaliteit, personeelsinzet, rechtspositieregeling ... Wat gebeurt er met de gemeentelijke gebouwen? Blijven de huidige beleidsplannen intact?

Het is te vroeg om deze vragen te beantwoorden. In de eerste maanden van 2023 brengen we al deze dingen in kaart. Als er beslist zou worden om te fuseren, dan start de oefening om de dienstverlening en de organisatie van de besturen op elkaar af te stemmen.

Sowieso vinden beide besturen het belangrijk dat de dienstverlening dichtbij de inwoners georganiseerd blijft.

Is er al nagedacht over een nieuwe naam?


Neen, daarvoor is het te vroeg. De beslissing om te fuseren is nog niet genomen.