Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Samen

Samen

Leggen we de puzzel? Gaan Nazareth en De Pinte fuseren?


Woon jij in De Pinte, Zevergem, Eke of Nazareth? En wil je mee nadenken over een mogelijke fusie van jouw gemeente? Dan nodigen we je uit om jouw mening te geven. Lees deze info en de profielschets, om goed geïnformeerd van start te gaan.

In 2022 heeft het lokaal bestuur van Nazareth aan alle buurgemeenten gevraagd of zij een fusie wilden overwegen. Het bestuur van De Pinte toonde zich bereid om hierover na te denken.
Eind december 2022 zijn we gestart met het onderzoek, samen met experten, inwoners, medewerkers en raadsleden. We gaan na wat de mogelijke voor- en nadelen zijn van een eventuele fusie. In januari 2023 waren er vier informatiemomenten voor de inwoners. In april organiseerden we vier debatavonden.

Wat weten we al?
Intussen hebben de lokale besturen een profielschets gemaakt: een beschrijving van de werking en de dienstverlening van de gemeenten. In het rapport lees je op welke vlakken Nazareth en De Pinte gelijkaardig werken en op welke vlakken ze van elkaar verschillen.
Deze profielschets informeert de raadsleden over de belangrijkste kenmerken van de gemeenten. Zo kunnen zij een doordachte beslissing nemen over een eventuele fusie.


De profielschets is een neutrale beschrijving van feitelijke gegevens. Het rapport oordeelt niet voor of tegen een fusie. Die oefening maken we in april, samen met alle raadsleden, personeelsleden en inwoners.


Geef jouw mening
Wat zijn volgens jou de voordelen en nadelen van een fusie? En wat bij niet-fusie? Welke aandachtspunten zijn er volgens jou bij een fusie? Aan welke voorwaarden moet een goede fusie voldoen? Zijn er zaken waar je bezorgd over bent? Bezorg ons jouw antwoorden vóór 1 mei 2023 in de brievenbus of ideeënbox in het gemeentehuis, de bibliotheek, het OCP (Ontmoetingscentrum Polderbos) of het dienstencentrum in Zevergem. Of geef hier online jouw mening.


Discussieer mee
Kom naar een debatavond, om in kleine groepen te discussiëren over een eventuele fusie.
Inwoners van De Pinte zijn welkom op:
- dinsdag 18 april 2023, 20 uur, raadzaal gemeentehuis, Koning Albertlaan 1
- donderdag 20 april 2023, 20 uur, De Veldblomme, Veldstraat 50
Vooraf inschrijven is niet verplicht, wel aanbevolen voor een vlotte organisatie. Stuur een e-mail naar communicatie@depinte.be of geef jouw naam op aan het onthaal van jouw gemeentehuis.

Hoe gaat het verder?
Op basis van alle informatie zullen de gemeenteraden een eerste principiële beslissing nemen, om al dan niet te fuseren. We verwachten deze beslissing uiterlijk in juni 2023. Indien er gekozen wordt voor een fusie dan moet er ten laatste op 31 december 2023 nog een gezamenlijk samenvoegingsvoorstel ingediend worden. Tijdens de lokale verkiezingen van oktober 2024 worden in dat geval de raadsleden van de nieuwe gemeente verkozen, die dan op 1 januari 2025 van start zou gaan.Vorige stappen


Eind 2022 – begin 2023
Beide gemeentebesturen bekijken de mogelijkheden van een fusie met een open blik en onderzoeken samen welke voor- en nadelen zo’n fusie met zich zou meebrengen.
Dat Vlaanderen er voor kiest om vrijwillige fusies aan te moedigen, heeft het debat hierover in heel Vlaanderen aangewakkerd. Vandaar dat ook in onze gemeenteraad hierover in alle openheid een gesprek is gevoerd tussen alle fracties en gemeenteraadsleden.
Hieruit bleek dat we dit debat niet uit de weg willen gaan en in alle openheid de oefening willen maken om te kijken welke de meerwaarde is van een mogelijke fusie, zeker in het licht van een eventuele toekomstige verplichte fusiegolf.

In de eerste maanden van 2023 zat het personeel van beide gemeenten samen rond verschillende thema’s (zoals financiën, personeel, de dienstverlening en de sociale ondersteuning) om te kijken welke plus- en minpunten er zijn.
Ook de input die we tijdens de vier infoavonden in januari 2023 ontvingen, werd in het finale rapport meegenomen worden.

Downloads: 

Presentatie infoavonden De Pinte (17 en 23 januari 2023)

Perstekst 12 december 2022