Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  RUP Zevergem Scheldedorp

Ruimtelijk uitvoeringsplan
'Zevergem - Scheldedorp'

7 mei 2021: Scopingnota RUP Zevergem

Binnen het kader van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zevergem - Scheldedorp' werkte het planteam,
op basis van de resultaten van de eerste inspraakronde met betrekking tot de start- en procesnota, de zogenaamde scopingnota uit.

procesnota - mei 2021

In de voorafgaande startnota werden de eerste planopties aangeven, onderbouwd en gemotiveerd.
Dit document vormde de basis voor de eerste inspraakronde (de raadpleging van publiek en adviesvragenronde).
De scopingnota bevat de context, doelstellingen, reikwijdte, detailleringsgraad en voorziene planonderdelen van het RUP. Verschillende plan- en inrichtingsopties
worden tegenover elkaar afgewogen.

SCOPINgnota - mei 2021

In de scopingsnota worden de adviezen en inspraakreacties op de startnota verwerkt
en het plan wordt meer geconcretiseerd.
De volgende officiële stap in de procedure hierna is het voorontwerp van het RUP.

13 november 2020: publieksraadpleging & adviesronde afgerond

Het lokaal bestuur De Pinte organiseerde over de start- en procesnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Zevergem Scheldedorp' een eerste publieke raadpleging en adviesronde van 15 september tot en met 13 november 2020. 

Het bestuur dankt iedereen voor de start- en procesnota! Alle reacties en opmerkingen werden geëvalueerd binnen de opmaak van de zogenaamde 'scopingsnota'. Deze nota geeft met andere woorden aan op welke manier er omgegaan is met de reacties. 
Tijdens deze publieke inspraakronde werd er een infomarkt gehouden op woensdag 23 september 2020, van 19 tot 21 uur in de Vrije Basisschool Zevergem (Dorp 32). Op basis van verschillende infopanelen kon je op eigen tempo kennis nemen van deze documenten. Bezoekers kregen er ook de gelegenheid om feedback te formuleren.
Simultaan was er hier een (online-)presentatie beschikbaar én op de facebookpagina van de gemeente.
Klik hier voor de presentatie
De start- en procesnota konden, na afspraak, ook fysiek worden geraadpleegd van 15 september tot en met 13 november 2020 bij de dienst Bouwen in het gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.