Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  RUP Zevergem Scheldedorp

Ruimtelijk uitvoeringsplan
'Zevergem - Scheldedorp'

30 mei 2022: definitieve vaststelling RUP Zevergem Scheldedorp

De gemeenteraad stelde het ruimtelijk uitvoeringsplan Zevergem-Scheldedorp op 30 mei 2022 definitief vast, dit in navolging van het advies van de GECORO dat een bundeling en coördinatie van alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bevat. 

Klik hier voor het gemeenteraadsbesluit houdende de definitieve vaststelling 

Het RUP treedt pas in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 27 juli 2022. Het volledige RUP Zevergem Scheldedorp kan digitaal worden geraadpleegd via deze linken. 


1 december 2021: digitaal infomoment RUP

Lokaal bestuur De Pinte nodigt iedereen uit voor het infomoment rond het voorlopig vastgesteld Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Zevergem Scheldedorp. Omwille van coronamaatregelen, ging dit digitaal door op woensdag 1 december om 19 uur. 

Herbekijk de opname van dit infoment:

download de presentatie

25 oktober 2021: voorlopige vaststelling RUP Zevergem Scheldedorp openbaar onderzoek

De gemeenteraad stelde het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Zevergem-Scheldedorp op 25 oktober 2021 voorlopig vast. Het ontwerp RUP bouwt verder op de scopingsnota en omvat een grafisch plan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.

In navolging van de gemeenteraadsbeslissing wordt het ontwerp RUP vanaf 2 november 2021 tot en met 31 december 2021 in openbaar onderzoek gelegd. De plannen en de documenten kunnen tijdens deze periode door iedereen op deze pagina geraadpleegd worden of op de dienst Bouwen op het gemeentehuis. Omwille van corona vragen wij wel om hiervoor eerst een telefonische afspraak te maken via tel. 09 280 80 22.

Eventuele opmerkingen en/of bezwaren met betrekking tot het ontwerp kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek op volgende wijze worden overgemaakt:

  • Per aangetekende zending gericht aan de GECORO van De Pinte, dienst Bouwen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
  • Per brief gericht aan de GECORO van de Pinte tegen ontvangstbewijs af te geven bij de dienst Bouwen op het gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.

De plannen en de documenten van het openbaar onderzoek kan u hier raadplegen:

Plannen en documenten:

Bekijk deze aankondiging in het Staatsblad van vrijdag 29 oktober 2021 op pagina 214: 

aankondiging staatsblad 29 oktober 2021

7 mei 2021: Scopingnota RUP Zevergem

Binnen het kader van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zevergem - Scheldedorp' werkte het planteam,

op basis van de resultaten van de eerste inspraakronde met betrekking tot de start- en procesnota, de zogenaamde scopingsnota uit.
In de voorafgaande startnota werden de eerste planopties aangeven, onderbouwd en gemotiveerd.
Dit document vormde de basis voor de eerste inspraakronde (de raadpleging van publiek en adviesvragenronde).

De scopingnota bevat de context, doelstellingen, reikwijdte, detailleringsgraad en voorziene planonderdelen van het RUP. Verschillende plan- en inrichtingsopties worden tegenover elkaar afgewogen.

In de scopingsnota worden de adviezen en inspraakreacties op de startnota verwerkt en het plan wordt meer geconcretiseerd.

De volgende officiële stap in de procedure hierna is het voorontwerp van het RUP.

13 november 2020: publieksraadpleging & adviesronde afgerond

Het lokaal bestuur De Pinte organiseerde over de start- en procesnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Zevergem Scheldedorp' een eerste publieke raadpleging en adviesronde van 15 september tot en met 13 november 2020. 

Het bestuur dankt iedereen voor de start- en procesnota! Alle reacties en opmerkingen werden geëvalueerd binnen de opmaak van de zogenaamde 'scopingsnota'. Deze nota geeft met andere woorden aan op welke manier er omgegaan is met de reacties. 

Klik hier voor de procesnota

Klik hier voor de startnota
Klik hier voor het verslag van het participatiemoment

Tijdens deze publieke inspraakronde werd er een infomarkt gehouden op woensdag 23 september 2020, van 19 tot 21 uur in de Vrije Basisschool Zevergem (Dorp 32). Op basis van verschillende infopanelen kon je op eigen tempo kennis nemen van deze documenten. Bezoekers kregen er ook de gelegenheid om feedback te formuleren.
Simultaan was er hier een (online-)presentatie beschikbaar én op de facebookpagina van de gemeente.

Klik hier voor de presentatie
De start- en procesnota konden, na afspraak, ook fysiek worden geraadpleegd van 15 september tot en met 13 november 2020 bij de dienst Bouwen in het gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.