Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  RUP Zevergem Scheldedorp (vernietigd)

RUP Zevergem Scheldedorp (vernietigd)

afb38
RUP Zevergem Scheldedorp (vernietigd)

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scheldedorp - Zevergem werd op 25 januari 2016 door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Vervolgens werd de goedkeuring op 15 april 2016 gepubliceerd in hetBelgisch Staatsblad. Veertien dagen na deze publicatie ging de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht.

In het RUPwerd een visie voor de dorpskern van Zevergem voor de komende decennia vertaald in een aantal bestemmingen.

Het RUP Zevergem Scheldedorp werd op 5 oktober 2018 door de Raad van State nietig verklaard.

Op 20 februari 2019 werd er een infovergadering georganiseerd door de gemeente. Klik hier voor de presentatie.