Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  RUP Functionele Cluster

RUP Functionele Cluster

functionele cluster1Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Functionele Cluster (gelegen aan Moerkensheide) werd op de gemeenteraad van 31 augustus 2009 voorlopig vastgesteld en werd op de gemeenteraad van 1 februari 2010 definitief vastgesteld. Voorafgaand werden heel wat vergaderingen en infomomenten gehouden. Vervolgens werd het RUP bij besluit van 27 mei 2010 door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd met uitsluiting van bepaalde elementen. Op 22 juli 2010 is dit besluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad verschenen. Overeenkomstig art. 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening trad het gemeentelijk RUP in werking veertien dagen na de publicatie.

Presentatie infovergadering (13 oktober 2009)

Het definitieve Ruimtelijke Uitvoeringsplan Functionele Cluster kan je hierna downloaden.

2. Plannen:
Het RUP Functionele Cluster, het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), het vaststellingsbesluit en het goedkeuringsbesluit betreffende het RUP liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw.