Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  Ruilverkaveling Schelde-Leie - in opmaak

Ruilverkaveling Schelde-Leie - in opmaak

In 2015 nam de Vlaamse Regering het besluit tot uitvoering van de ruilverkaveling Schelde-Leie op delen van gemeenten Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem en de steden Deinze en Gent.

Wat is het?

Door een grote ruiloperatie van landbouwgronden zullen landbouwers in de toekomst grotere en makkelijker bewerkbare percelen gebruiken dichter bij de bedrijfszetel. 

De ruilverkaveling Schelde-Leie heeft echter meer ambities dan enkel de landbouw te ondersteunen. Het project zal ook meer fiets- en wandelverbindingen voorzien, waterbeheersingswerken uitvoeren, landelijke wegen verbeteren en de natuur- en landschapswaarden verhogen in deze regio. 

Meer weten?

Lees verder op de website van de Vlaamse Landmaatschappij VLM.

Voor meer inlichtingen maak je een afspraak met VLM, bellen kan naar 09 244 85 00 (tussen 9 - 12 uur).

Wil je jouw persoonlijk dossier inkijken? Maak dan een afspraak bij het team bouwen en ruimtelijke planning van het lokaal bestuur De Pinte.