Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep

Reglement/ verordening/ verslag
Beslissing van
Datum vast stelling
Datum bekend making
Geldig tot