Gemeente De Pinte | Renovatie gemeentehuis

Renovatie gemeentehuisIn uitvoering van het meerjarenplan werd er op 1 december 2014 een ontwerper aangesteld voor de renovatie en herinrichting van het gemeentehuis. In een eerste fase wordt het volledige middendeel aan de buitenzijde (gevels en dak) gerenoveerd en wordt er een herinrichting voorzien van de inkomhal en de dienst burgerzaken. Hierbij wordt er ook plaats voorzien voor een onthaalbalie, wachtruimte en voldoende privacy voor de bezoekers van de diensten. De werken zijn gepland voor deze legislatuur (start voorzien zomer 2017).
 
 
De overige delen worden in een latere fase aangepakt. Hierbij zou de rechterbeuk afgebroken worden en vervangen worden door een nieuwbouw.

Het voorontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 maart 2017. De bouwaanvraagprocedure kan hierdoor opgestart worden. In een aansluitende fase zal dan het bestek opgemaakt worden zodat tijdens een volgende bijeenkomst van de gemeenteraad het volledige dossier (ontwerp, bestek en raming) ter goedkeuring kan worden voorgelegd.

In het meerjarenplan 2016-2019 werd er een budget van 975 000 euro voorzien voor de renovatie van het gemeentehuis met een bijhorende herinrichting van de dienst burgerzaken.

Het bureau Architecten Boulez & Degrande uit 9800 Deinze werd aangesteld als ontwerper.

 
inkom met onthaalbalie
 
 

 
boven: doorgang naar de dienst Grondzaken


 
balie Burgerzaken
 

 
dienst Burgerzaken
 


Beelden: Architecten Boulez & Degrande - architect Peter Degrande