Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu  /  Registratie kameelachtigen

Registratie kameelachtigen

Op 21 april 2021 trad de Europese dierengezondheidswet in voege. Deze wetgeving verplicht dat ook houders van kameelachtigen geregistreerd worden in Sanitel. Dit is de databank van het FAVV ontwikkeld voor de identificatie en registratie van de Belgische veestapel. De verplichting geldt ook als je al aangesloten bent bij bijvoorbeeld een alpacavereniging. Daarnaast legt deze wet ook verplichtingen op over het identificeren van deze dieren en bepaalde registraties.

Wat staat je precies te doen als houder van kameelachtigen, waaronder alpaca’s en lama’s?

Wie moet zich laten registreren en hoe?

Zodra je minstens één kameelachtige houdt, laat je je registreren via Dierengezondheidszorg Vlaanderen (kortweg DGZ). We adviseren je om dit zo spoedig mogelijk te doen door het registratieformulier ingevuld aan DGZ te bezorgen. De invulinstructie kan je hier alvast bij helpen.

Welke administratieve verplichtingen moet ik als houder nakomen?

Je houdt een register bij met de aanwezige dieren. Elke aankomst, vertrek en sterfte vul je binnen de zeven dagen in het register aan. Ook elk nieuw geboren dier moet je inschrijven in dit register binnen de zeven dagen na de identificatie (zie verder).
Waar haal je zo’n register? Van zodra je beslag* geactiveerd is, bezorgt DGZ jou dit.
* Beslag: al het vee dat iemand op zijn land heeft

Bij elke aankomst of vertrek van een kameelachtige op je beslag maakt de vervoerder een verplaatsingsdocument van deze beweging in drievoud op zodat ook de laad- en losplaats een exemplaar kan bijhouden. De vervoerder bezorgt zijn exemplaar binnen de zeven dagen aan DGZ om te registreren in de Saniteldatabank.

Je geeft jaarlijks via de 15-decembertelling door hoeveel kameelachtigen er bij jou aanwezig zijn. DGZ herinnert je hier steeds aan begin december.

Stop je met het houden van kameelachtigen? Dan is het belangrijk om deze stopzetting aan DGZ te melden.

Waar vind ik alle info terug?

Neem zeker een kijkje op onze website www.dgz.be/kleine-herkauwers/i-r. Schrijf je onderaan de homepagina van de website ook in voor de nieuwsbrief voor houders van kleine herkauwers, zo blijf je op de hoogte met nieuwe info.Bijkomende informatie

 Milieudienst De Pinte
 Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
 tel. 09 280 80 24
milieudienst@depinte.be