Zoeken

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Recreatie en events

Recreatie en events

Coronamaatregelen sport en vrije tijd

Covid Event Risk Model

Sinds 1 juli 2020 kunnen private en publieke organisatoren hun events gratis testen op mogelijke COVID-19-veiligheidsrisico's. Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is hiertoe beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. 


Speelterreinen De Pinte

Vragen, problemen of suggesties kunnen doorgegeven worden via jeugddienst@depinte.be, via de facebook- of instagrampagina van onze jeugddienst. 
De speelpleinen in de gemeente zijn open overeenkomstig de geldende veiligheidsmaatregelen.