Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Recreatie en events

Recreatie en events

Coronamaatregelen vanaf 1 oktober 2021

Sinds 1 oktober 2021 zijn de meeste coronamaatregelen weggevallen, maar enkele blijven nog van kracht om de overdracht van het virus via sociaal contact te beperken:

  • In huis mag u een onbeperkt aantal personen ontvangen.
  • Dancings, discotheken en nachtclubs zijn weer open en er mag gedanst worden op café.
  • Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen zonder beperkingen doorgaan.
  • Feesten en recepties binnen mogen zonder beperkingen doorgaan. Ook dansen en buffetten zijn toegestaan.
  • Evenementen kunnen binnen met minder dan 500 toeschouwers en buiten met minder dan 750 toeschouwers doorgaan zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
  • Evenementen met meer dan 500 toeschouwers binnen of meer dan 750 toeschouwers buiten kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket.
  • Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand.

    Een Ministerieel Besluit legt, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vast

Covid Event Risk Model

Sinds 1 juli 2020 kunnen private en publieke organisatoren hun events gratis testen op mogelijke COVID-19-veiligheidsrisico"s. Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is hiertoe beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. 

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Het CIRM, alsook het CERM, zijn vanaf 1 september niet meer vereist op indoor evenementen bij een publiek van minder dan 200 personen en op outdoor evenementen bij een publiek van minder dan 400 personen. Zie: art. 8, ministerieel besluit 28/07/2021.
Uiteraard blijven alle minimale regels toe te passen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, alsook eventuele toepasselijke protocollen.
Het CIRM en het CERM zijn niet vereist voor massa-evenementen.
Zie: art. 9, ministerieel besluit 28/07/2021.

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.
In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

Speelterreinen De Pinte

Vragen, problemen of suggesties kunnen doorgegeven worden via jeugddienst@depinte.be, via de facebook- of instagrampagina van onze jeugddienst. 

De speelpleinen in de gemeente zijn open overeenkomstig de geldende veiligheidsmaatregelen.