Rechtspositieregeling

Reglement/ verordening/ verslag
Beslissing van
Datum vast stelling
Datum bekend making
Geldig tot

gemeenteraad en OCMW-raad

2019-11-25

2019-12-10

NVT