Zoeken

Home  /  Wonen  /  Afvalinzameling  /  Asbest  /  Project asbestinzameling

Project asbestinzameling

IVM organiseert de bronophaling van asbestplaten en -leien bij particulieren. Dit project beoogt een veilige inzameling van kleine hoeveelheden asbestplaten en wordt uitgevoerd met steun van de OVAM. Het project loopt sinds begin 2020 en kent flink wat bijval. Zo werd er gedurende ongeveer anderhalf jaar al op 1 593 adressen ruim 943 ton asbest opgehaald in platenzakken. 

Sinds augustus 2020 werd het project uitgebreid met de bronophaling van asbestplaten in containers bij landbouwbedrijven. Ook dat verloopt succesvol want op iets meer dan een jaar tijd werd ruim 1 737 ton asbestplaten opgehaald bij 194 landbouwbedrijven (cijfers begin oktober 2021).

Omdat de landbouwsector een apart Protocol heeft gesloten met de Vlaamse Regering en als gevolg daarvan sinds oktober landbouwers voor de ophaling van asbestplaten op een apart circuit een beroep kunnen doen, werd in overleg met de OVAM de focus van het IVM-project verlegd naar andere doelgroepen. 

Vanaf 2022 kunnen ook KMO's en verenigingen een beroep doen op het IVM-project om kleine hoeveelheden asbestplaten te laten verwijderen. IVM kreeg van de OVAM ook toestemming om de duurtijd van het project te verlengen met een jaar. De voorziene einddatum is verschoven naar eind maart 2023.


Ophaling aan huis van asbestplaten of -leien in zakken of bigbags bij particulieren wijzigt niet.

De 'bronophaling' van asbestplaten of -leien is opgezet om kleine hoeveelheden van dit asbesthoudend materiaal (ongeveer 40 m² dakoppervlakte) op veilige manier aan huis te laten ophalen. Dit voorkomt heen en weer gerij naar de recyclageparken. Dankzij OVAM-subsidies is de bijdrage van de inwoner beperkt tot 30 euro per opgehaalde platenzak. Alle overige kosten vallen onder het OVAM-subsidieproject of worden gedragen door IVM en de lokale besturen. 

De asbestkits (platenzak en bijhorende beschermingsmiddelen) worden verkocht in de recyclageparken of bij de milieudienst. IVM zorgt ervoor dat deze platenzakken aan huis worden opgehaald.

De 'spelregels' zijn hier ongewijzigd:  

  • inwoners kopen een zak/bigbag (inclusief beschermingsmiddelen) in het recyclagepark/milieudienst (maximum twee per adres; 30 euro per stuk) - meer info over het aankopen van zakken
  • inwoners melden zich aan op ivmmilieubeheer.be wanneer de zak gevuld is
  • de door IVM aangestelde ophaalfirma regelt de ophaling (voor juiste ophaalperiodes in De Pinte: raadpleeg de Ophaalkalender)

Het project loopt nog tot eind maart 2024. (deze einddatum kan nog wijzigen)


Ophaling in containers van asbestplaten bij bedrijven of verenigingen: nieuw vanaf 2022!

Samen met de OVAM willen IVM en de aangesloten steden en gemeenten ook kleine hoeveelheden asbestplaten van daken van bedrijven en verenigingen 'aan huis' ophalen.

Bedrijven of verenigingen kunnen maximum twee afzetcontainers (samen ongeveer 30 m³) reserveren voor het inzamelen van asbestplaten op hun bedrijf of zetel. Dankzij de OVAM-subsidies is de bijdrage beperkt tot 170 euro per container.

Hoe gebeurt dit praktisch:

  • bedrijven/verenigingen dienen een aanvraag in bij de gemeente
  • de gemeente controleert of het bedrijf in de gemeente gevestigd is
  • het bedrijf betaalt vervolgens de gemeente 170 euro per container (maximum twee containers te reserveren per adres) en haalt zijn pakket beschermingsmiddelen af 
  • de gemeente geeft nadien de info van het bedrijf door aan IVM
  • IVM contacteert de door haar aangestelde ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met het bedrijf voor plaatsing/ophaling van de container (container voorzien van een afsluitbare bigbag, zodat bij transport geen vezels worden verspreid).

Opgelet: het gaat enkel om het plaatsen van de container (met inbegrip van het laten verwerken van het asbest); het verwijderen van de platen van het dak maakt géén onderdeel uit van het project en de aanvrager kiest of hij zelf het dak demonteert, dan wel of hij een erkende aannemer aanstelt om de platen naar beneden te halen.

Het project start begin 2022 en loopt tot eind maart 2024. (deze einddatum kan nog wijzigen)


Voor landbouwbedrijven geldt een 'nieuw' kanaal, rechtstreeks via de OVAM!

Recent werd door de landbouwsector een 'Protocol' gesloten met de Vlaamse Regering waarin is opgenomen dat landbouwbedrijven gratis asbest kunnen laten ophalen op het bedrijf. De informatie hierover is te vinden op https://www.ovam.be/land-en-tuinbouwers 

Dit project staat los van het IVM-project en IVM noch haar deelnemende gemeenten komen hierin tussen.

Meer info: IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo, tel. 09 377 82 11, ivm@ivmmilieubeheer.be