Zoeken

Home  /  Privacy  /  Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Lokaal bestuur De Pinte streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.depinte.be.


Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.


Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

Niet alle video's zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript.

Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.

De multi-keuzelijst is niet bruikbaar met een screenreader.


Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 24 februari 2021.


Feedback en contactgegevens

Contacteer communicatie@depinte.be om ons in kennis te stellen van niet-nakoming van de regels en om informatie en inhoud te vragen. De dienst Communicatie zal deze vragen opvolgen.