Zoeken

Home  /  Privacy  /  Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten zijn in principe openbaar. Op aanvraag van elke burger moet de gemeente inzage verlenen, uitleg verschaffen en/of een afschrift overhandigen, behoudens enkele uitzonderingen.

Hoe aanvragen?

Als u inzage wilt in een bestuursdocument of er een kopie van wilt ontvangen, vraagt u dit aan via onderstaand formulier.

Na ontvangst van uw aanvraag versturen wij binnen de twintig kalenderdagen een schriftelijk antwoord: toestemming, weigering of uitstel van behandeling.

Bij toestemming zal het lokaal bestuur binnen de twintig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag de gevraagde informatie bezorgen. Indien er meer tijd nodig is om uw aanvraag te behandelen (uitstel van behandeling), wordt die termijn 40 kalenderdagen.

Uitzonderingen

Volgende bestuursdocumenten zijn onder andere niet openbaar:

documenten omtrent veiligheid, de openbare orde, strafvorderingen of gemeentelijke administratieve sancties, de persoonlijke levenssfeer, industriële en economische gegevens;

documenten die door wet of decreet uitgesloten zijn van openbaarheid.

     

 


archive-3859388_640-V61xi1