Zoeken

Home  /  Privacy  /  Uitoefenen rechten

Uitoefenen rechten

Procedure uitoefenen rechten AVG – versie 1.00 (2021-02-24)


Uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u als burger verschillende rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot deze gegevens. Deze pagina legt uit op welke manier u deze rechten in de praktijk kan uitoefenen. Om de verschillende soorten verzoeken te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat niemand anders dan uzelf deze rechten kan uitoefenen werd hiervoor een formulier opgemaakt. U kan het formulier onderaan deze pagina terugvinden. We raden u aan om eerst de informatie op deze pagina door te nemen vooraleer u het formulier invult en opstuurt, zodanig dat wij uw verzoek vlot kunnen behandelen. Indien u hulp nodig heeft bij het invullen of bezorgen van het formulier, kunt u ons steeds contacteren.


Hoe het formulier te bezorgen?

U kan ons het ingevulde formulier op verschillende manieren bezorgen. Elke manier van bezorgen is gekoppeld aan eigen voorschriften, om ervoor te zorgen dat wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Lees deze dus goed door vooraleer u ons het formulier bezorgt.

Elektronisch, via e-mail
U kan het formulier digitaal invullen en het ons bezorgen via privacy@depinte.be.

· Indien u uw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van uw gegevens op papier te ontvangen op uw postadres of deze af te halen aan het onthaal, hoeft u geen extra actie te ondernemen.

· Indien u uw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van uw gegevens elektronisch te ontvangen, of indien u een ander recht dan het inzagerecht wenst uit te oefenen, dient u het formulier elektronisch te ondertekenen met het certificaat op uw e-ID. Klik hier voor meer informatie over het elektronisch ondertekenen.

Op papier, aan het onthaal
U kan het ingevulde en ondertekende formulier overhandigen aan de onthaalmedewerker (of bij afwezigheid bij de dienst Burgerzaken) tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Breng een identiteitsbewijs (e-ID, rijbewijs …) mee, zodanig dat de onthaalmedewerker uw identiteit kan vaststellen.

Op papier, met de post
U kan het ingevulde en ondertekende formulier ons met de post bezorgen of het zelf in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren.

  • Indien u uw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van uw gegevens op papier te ontvangen op uw postadres of deze af te halen in het gemeentehuis, hoeft u geen kopie van een identiteitsbewijs in te sluiten.
  • Indien u uw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van uw gegevens elektronisch te ontvangen, of indien u een ander recht dan het inzagerecht wenst uit te oefenen, dient u een kopie van de voorkant van een identiteitsbewijs (e-ID, rijbewijs …) in te sluiten.

Formulier

U kunt het formulier hierna downloaden.


Formulier_uitoefening_rechten_AVG_V2_00.pdf
(302 KB)