Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Premies voor bouwen, verbouwen en energiebesparende maatregelen

Premies voor bouwen, verbouwen en energiebesparende maatregelen

Ga je jouw woning renoveren of verbouwen? Dan kom je misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen. Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies. Of je in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie. We geven hier een overzicht van de meeste premies. Voor een volledig overzicht kan je terecht op www.premiezoeker.be. Met vragen kan je terecht bij de milieudienst. 
 

Federale premies

Verlaging onroerende voorheffing voor Ingrijpende Energetische Renovaties: Concreet: wie sinds 1/10/2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) heeft ingediend en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, krijgt vijf jaar lang 50% korting. Zakt het E-peil naar E60, dan is men vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing verschuldigd. 
 

(Oost-)Vlaamse Premies

Vlaamse renovatiepremie: premie mogelijk tot 10 000 euro voor eigenaars die een eigen woning van minstens 25 jaar oud willen renoveren. De uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet je dus twee keer een aanvraag indienen. Per aanvraag worden twee categorieën behandeld. Tussen de twee aanvragen moet minstens een jaar liggen en maximaal twee jaar. De werken waarvoor de renovatiepremie geldt zijn: 
- structurele elementen van de woning (afbraak, behandeling tegen vocht, huiszwam, kalkbepleistering, trappen ...)
- het dak (dakstructuren, onderdak, dakramen, schouwen ...)
- buitenschrijnwerk (ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing ...)
- technische installaties (centrale verwarming, elektrische installatie, sanitaire installatie ...)

Vlaamse verbeteringspremie: voor specifieke verbeteringswerken aan de woning van minstens 25 jaar oud (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding ...). Het gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan maximum 29 600 euro (gezamenlijk bruto belastbaar inkomen). 

Aanpassingspremie voor ouderen: premie voor werken die de woning toegankelijker maakt voor de oudere bewoner. Het gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan maximum 29 600 euro (gezamenlijk bruto belastbaar inkomen). De aanvrager of een ander gezinslid is minstens 65.

Verzekering Gewaarborgd wonen: een gratis verzekering die je helpt bij de aflossing van de lening wanneer je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Gratis putwateronderzoek: eigenaars van een woning met een eigen waterwinning kunnen de drinkbaarheid en geschiktheid van dat water gratis laten onderzoeken. Voorwaarde is dat je je niet kunt aansluiten op de openbare watervoorziening.
 
Gratis bouwadvies: in een persoonlijk gesprek overloopt een professioneel adviseur de duurzame mogelijkheden voor jouw nieuwbouwplannen op kantoor te Gent. Een aanvraag dien je digitaal in te vullen en de adviseur neemt dan zelf zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.
 
Gratis renovatieadvies aan huis: Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren en meer willen weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of duurzame materialen. De adviseur spreekt met jou af op de werf. Zo krijg je advies dat perfect op maat is. Anderhalf uur renovatieadvies is nu volledig gratis, in plaats van 280 euro. De gemeente en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volledige kost op zich.
 
Energieleningis bedoeld om energiebesparende werken aan je woning uit te voeren. Je kan maximaal 10 000 euro lenen. Het geleende kapitaal moet over een periode van vijf jaar terugbetaald worden en dat tegen intrest van 2% of 0%.
 

Premies van de netbeheerder (Fluvius)

Bij Fluvius zijn er premies verkrijgbaar voor energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen namelijk: dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie, vervanging van enkel en dubbel glas, warmtepomp en zonneboiler.  Bovendien is er een extra premie indien er meerdere werken worden uitgevoerd (combinatiepremie). Klik hier voor meer informatie.
 
De  totaalrenovatiebonus komt bovenop de individuele premies.: met deze premie wil Vlaanderen verbouwers aansporen om te BENOveren. Dat wil zeggen: systematisch en diepgaander renoveren, met als resultaat een energiezuinige woning. Om aanspraak te maken op de bonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de volgende energiebesparende ingrepen: 
dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)
muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw – minstens 30 m²)
vloerisolatie (minstens 30 m²)
nieuwe beglazing
zonneboiler
warmtepomp
ventilatiesysteem
 
Burenpremie: premie voor collectieve renovatieprojecten
Als je energetisch verbouwt, en je doet dit samen met 9 anderen in je straat of gemeente, kun je deelnemen aan een collectief renovatieproject. Dit betekent dat je tijdens je renovatiewerken gratis ondersteuning krijgt van een projectbegeleider. Door de gezamenlijke aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de renovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.Premies voor inwoners van De Pinte

  • Premie van maximum 175 euro voor inbraakpreventie. Meer informatie.
  • Premie van maximum 250 euro per perceel (vermeerderd met 50 euro per aansluiting op de openbare riolering in geval er op dat ogenblik geen openbare rioleringswerken in uitvoering zijn) voor het heraanleggen van de gescheiden rioleringen. Deze gemeentelijke bijdrage is bedoeld voor alle privé-eigenaars die hun afvalwater lozen op de openbare riolering en die op eigen initiatief kosten en inspanningen doen om de bestaande rioleringen van hun grond te ontkoppelen en opnieuw aanleggen volgens het principe van gescheiden rioleringstelsel. Meer informatie.

Voor beschermde afnemers, eigenaars die verhuren aan een sociaal verhuur kantoor en voor de laagste inkomens zijn er soms extra premies voorzien of andere voorwaarden. Ga dit telkens na. Met vragen kan je terecht bij de milieudienst in het gemeentehuis (09 280 80 24, milieudienst@depinte.be) of bij Wonen Vlaanderen (09 276 25 00, wonenoost-vlaanderen@rwo.vlaanderen.be)