Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Water: waterberging en -infiltratie

Water: waterberging en -infiltratie

De subsidie bedraagt € 0,25 per liter waterberging met een maximumbedrag van € 250.

Voorwaarden
  • De regenwaterton, het infiltratiekrat of de wadi dient aangesloten te worden op een dakoppervlakte van minimum 4 m².
  • De inhoud van de regenwaterton dient minimum 200 liter te bevatten.
  • De regenwaterton dient voorzien te zijn van een aftapkraantje.
  • Een aankoopbewijs wordt bij de aanvraag toegevoegd. 
  • Premieaanvragen zijn geldig voor aankoopbewijzen die niet ouder zijn dan 12 maanden op het moment van indiening bij het bestuur.


Aanvraagformulier

Het volledige reglement