Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Vervangen van kunstmatige afsluitingen door heggen en hagen

Vervangen van kunstmatige afsluitingen door heggen en hagen

€ 3 per lopende meter met een maximum van € 150

Voorwaarden
- de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart
- een plantdichtheid van tenminste 3 stuks per lopende meter
- minimumlengte: 3 meter
- minimumhoogte plantgoed: 50 cm
- enkel de soorten van de limitatieve lijst komen in aanmerking; er wordt bij voorkeur gestreefd naar een variatie van de gebruikte soorten
o beuk (Fagus sylvatica)
o egelantier (Rosa rubiginosa)
o Europese kardinaalsmuts (Euyonymus europaeus)
o Gelderse roos (Viburnum opulus)
o gladde iep (Ulmus minor)
o haagbeuk (Carpinus betulus)
o hazelaar (Corylus avellana)
o hondsroos (Rosa canina)
o hulst (Ilex aquifolium)
o meidoorn (Crataegus laevigata of Crataegus monogyna)
o rode kornoelje (Cornus sanguinea)
o sleedoorn (Prunus spinosa)
o taxus (Taxus baccata)
o veldesdoorn (Acer campestre)
o wilde liguster (Ligustrum vulgare)


Aanvraagformulier

Het volledige reglement