Zoeken

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Sociale dienstverlening  /  Financiële steun  /  Premies

Premies

Verwarmingstoelage

 
Deze tegemoetkoming wordt toegekend voor de aankoop van maximum 1 500 liter huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. Er dient aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden om deze tegemoetkoming te kunnen genieten.
Aanvragen dienen te gebeuren binnen de 60 dagen na de brandstoflevering!
Wie in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage kan het hele jaar door terecht bij het Sociaal Huis.
 
 
 

Sociale tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen

 
Tegemoetkoming voor meerverbruik: deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden door gezinnen of personen met een laag inkomen en minimum drie kinderen ten laste. Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. Voor meer info kunt u terecht in het Sociaal Huis of klik hier.
 
 

Sociaal pedagogische toelage

 
Aan de persoon die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van een kind met ernstige handicap of ‘een minderjarig verklaard persoon met een invaliditeit van minstens 66 %’ wordt een toelage toegekend. De toelage bedraagt 200 euro per kind per jaar en kan jaarlijks aangevraagd worden.
De kinderbijslag moet volledig thuis ontvangen worden en daarom moet bij aanvraag het bewijs van de verhoogde kinderbijslag voorgelegd worden.
 
 
 

Tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten

 
Als tussenkomst voor geneeskundige verzorging, verzorgings- en hulpmiddelen wordt een toelage toegekend aan de palliatieve thuispatiënten.
Bij de aanvraag moet een verklaring van het ziekenfonds voorgelegd worden met de bevestiging van de forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg via het RIZIV, het aantal keer en de periode waarvoor deze premie is uitbetaald is.

De premie wordt in principe een maal uitbetaald. Indien echter uit het bewijsstuk blijkt dat de aanvrager deze toelage twee maal van het ziekenfonds uitbetaald kreeg, zal de gemeentelijke premie ook een tweede maal worden toegekend.
 
 
 

Sociaal tarief vrijetijdsactiviteiten

 
 
 

Tegemoetkomingen voor personen met een handicap / mindervaliden

 
Met uw vragen betreffende tegemoetkomingen voor personen met een handicap, parkeerkaart ... kunt u iedere voormiddag terecht in het Sociaal Huis.
 
 

Gemeentelijke premies

 
Een overzicht met alle gemeentelijke premies vindt u hier (milieu- en bouwpremies, premies voor specifieke levensfasen en andere).


Sociale dienst
OCMW De Pinte
Kasteellaan 41 
9840 De Pinte
tel. 09 280 93 03, sociaalhuis@depinte.be
Openingsuren
Op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur, of volgens afspraak. 
Bij verplaatsingsmoeilijkheden komt de verantwoordelijke op huisbezoek.