Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Politiezone Schelde-Leie

Politiezone Schelde-Leie


Hoofdcommissariaat Politiezone Schelde-Leie

hoofdcommissariaatFlorastraat 19
9840 De Pinte
tel. 09 321 76 60
e-mail: pz.scheldeleie@police.belgium.eu
www.scheldeleie.be

Klacht of melding? Maak online een afspraak!
Maak online een afspraak via www.scheldeleie.be/afspraak. Heb je geen internet, dan kan dat ook doorte bellen naar 09 321 76 60 (kantooruren).

Waarvoor kan je er terecht?
In het hoofdcommissariaat vind je - naast de directie en de ondersteunende diensten - de interventiedienst, de lokale recherche, de verkeersdienst en de diefstalpreventiedienst. 
Opgelet, voor dringende politiehulp bel je altijd meteen 101!

Waarvoor hoef je onder meer niet naar het commissariaat?
Volg de politie van Schelde-Leie

Commissariaat De Pinte

wijkcommissariaat
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
tel. 09 280 80 40
fax 09 281 04 55
e-mail: pz.scheldeleie.wijk.depinte@police.belgium.eu


Klacht of melding? Maak online een afspraak!
Maak online een afspraak via www.scheldeleie.be/afspraak. Heb je geen internet, dan kan dat ook door te bellen naar 09 321 76 60 (kantooruren).

Waarvoor kan je er terecht?
De wijkinspecteur is het eerste aanspreekpunt alser problemen zijn in jouw straat. Hij of zij is het 'oor en oog' van de politieen moet daarom voor jou een bekend gezicht zijn.
Aarzel dus nooit om hem of haar aan te spreken.
Verder staan de wijkinspecteurs in voor een waaieraan opdrachten zoals: 
  • Tussenkomen in burenconflicten en trachten samenoplossingen te vinden.
  • Nuttige inlichtingen verzamelen in de wijk door zichtbaar aanwezig te zijn.
  • Aanhoren van klachten en vragen van de wijkbewoners en eventueeldoorverwijzen naar de juiste kanalen.
  • Huisbezoek brengen aan nieuwe inwoners om hun officiële inschrijving teregelen.
  • Woningtoezicht, aangevraagd door inwoners die op vakantie gaan of hun woonstvoor langere tijd onbewoond achterlaten (bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname).
  • Toezien op foutief of gevaarlijk parkeren aan de scholen.
  • Opdrachten van het parket behandelen. De meeste opdrachten omvatten hetverhoor van overtreders.
  • De gemeente adviseren rond de organisatie van sportwedstrijden,festiviteiten, wegenwerken en omleidingen.
  • Slachtoffers (voornamelijk van inbraak) bezoeken om een stand van zaken tegeven van het onderzoek en hun gemoedstoestand na te gaan.

appoint-button