Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen  /  Wi-Fi - algemene voorwaarden gebruik Wi-Fi Gemeente De Pinte

Wi-Fi - algemene voorwaarden gebruik Wi-Fi Gemeente De Pinte

 
Voorwaarden gebruik Wi-Fi netwerk Gemeente De Pinte

Dankzij ons Wi-Fi netwerk (DP-Openbaar) kunt u in de gemeente De Pinte gratis draadloos verbinding maken met het internet met daarvoor geschikte apparaten. Voor het gebruik van Wi-Fi gelden wel een aantal voorwaarden:
 
•    De gemeente De Pinte biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
•    De gemeente De Pinte is nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
•    De gemeente De Pinte is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of vermissing van hardware of software van de gebruiker door het gebruik van het Wi-Fi netwerk. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn of haar apparatuur.
•    Het is niet toegestaan om het Wi-Fi netwerk te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden en/of te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van Belgische recht niet zijn toegestaan.
•    De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets over het Wi-Fi netwerk van de gemeente De Pinte naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit. Opnamen (foto’s, film, geluid) maakt de gebruiker uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
•    Het is niet toegestaan om opnamen (beeld en/of geluid) te maken van personeel en andere medewerkers in de gemeente of andere bezoekers dan de gebruiker zelf.
•    De gemeente De Pinte is niet verantwoordelijk voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Daar is de gebruiker geheel verantwoordelijk voor. De inhoud en strekking van de informatie mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
•    De normale werkzaamheden en gang van zaken in het gemeentehuis mogen niet verstoord worden door gebruik van Wi-Fi.  
•    Personeel en andere bezoekers mogen geen last hebben van het gebruik van mobiele apparatuur door de gebruiker (gebruik een koptelefoon, leg snoeren van opladers niet in de weg, bekijk geen aanstootgevende sites).
•    De gemeente De Pinte is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
•    Het gebruik van het Wi-Fi netwerk is op basis van een ‘fair use policy’. Dit betekent dat er geen limiet is gesteld aan de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Echter, in het belang van alle gebruikers is het niet toegestaan grote bestanden (films, grote afbeeldingen) te down- of uploaden.
•    De gemeente De Pinte kan ingrijpen als significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan gemiddeld en behoudt zich het recht voor om in dat geval, of om een andere reden, de verbinding met het Wi-Fi netwerk en de gebruiker te blokkeren.
•    In het belang van alle gebruikers behoudt de gemeente De Pinte zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten ‘peer-to-peer’-verbindingen te blokkeren. Ook wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.
•    Wilt u uw laptop, smartphone of tablet PC opladen, dan overlegt u eerst met een medewerker welk stopcontact u kunt gebruiken. Trek dus niet zelf een stekker uit het stopcontact, er kan dan onbedoeld een belangrijk apparaat uitgeschakeld worden. Let er op dat niemand over het snoer kan struikelen.
•    U zorgt voor voldoende lucht rondom het apparaat om de laptop te koelen.
•    Bij gebruik van Wi-Fi houdt u rekening met uw medebezoekers. Bijvoorbeeld door het geluid heel zacht te zetten of een koptelefoon te gebruiken.
•    Het is niet toegestaan om websites te bezoeken met discriminerende, opruiende of aanstootgevende inhoud.
•    Het gebruik van uw laptop, smartphone en tablet PC is voor eigen risico. De gemeente De Pinte is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.
 
Door in te loggen op het Wi-Fi netwerk van De gemeente De Pinte gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en bevestigt u dat u deze onverkort zult respecteren.

Wi-Fi - algemene voorwaarden.pdf
(44,33 KB)