Zoeken

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Senioren & Welzijn  /  Thuiszorg  /  Poetshulp

Poetshulp


 

Voor wie?

Poetshulp biedt hulp aan 70-plussers en mensen met een beperking die niet meer in staat zijn hun woning te onderhouden. Bijkomende hulp kan aangevraagd worden bij diensten voor gezins- en bejaardenhulp.
 
 

Wat?

De poetshulp komt een halve dag om de twee weken. In bepaalde gevallen kan de dienstverlening aan individuele noden aangepast worden door bijvoorbeeld wekelijkse hulp te bieden.

 
Bij de aanvraag brengt de maatschappelijke werker u een bezoek waarbij concrete afspraken met betrekking tot de werkregeling en het tarief vastgelegd worden. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.
 
Zowel de aanvrager als de poetshulp moeten zich stipt houden aan de regeling die door de verantwoordelijke van de dienst wordt opgesteld. Er wordt geprobeerd altijd dezelfde poetshulp aan huis te laten komen, tijdens verlof of bij ziekte van de vaste poetshulp wordt zoveel mogelijk vervanging gestuurd.
Voor veranderingen in de gemaakte afspraken dient contact opgenomen te worden met de verantwoordelijke van de dienst. Er mogen geen rechtstreekse afspraken gemaakt worden met de poetshulp.
 
 

Wat doet de poetshulp?

De poetshulp zorgt voor het normale onderhoud van de woning. Er mogen dus geen zware of gevaarlijke karweien verricht worden zoals gevels afwassen, tuinhekken reinigen, de tuin onderhouden en auto's wassen. Hun taak is beperkt tot poetsen, dus niet afwassen, strijken, koken of boodschappen doen.
 
De poetshulp moet kunnen beschikken over warm water en kunnen werken in een aanvaardbare temperatuur.
De hulpvrager moet voorzien in alle poetsproducten en materiaal om het poetswerk op een efficiënte, veilige en hygiënische  manier te verrichten.
 
De poetshulp is door het OCMW verzekerd voor materiële schade aangebracht bij klanten tijdens de uitoefening van haar werk. Ze is gebonden aan het beroepsgeheim, zowel ten overstaan van de geholpen personen als tegenover collega's.
 
 

Kostprijs

De bijdrage per uur is afhankelijk van het volledige gezinsinkomen: loon, pensioen, vervangingsinkomen,  tegemoetkoming FOD, inkomsten uit roerende en onroerende goederen.
 
Er wordt rekening gehouden met een derde van het inkomen van familieleden of andere personen die deel uitmaken van het gezin. Er wordt geen rekening gehouden met uitkeringen van de Zorgverzekering.
De inkomsten van onroerende goederen worden als volgt berekend.
  • Voor verhuurde woningen wordt er rekening gehouden met de reële opbrengst na aftrek van 20 % (voor onkosten).
  • Voor de onbebouwde onroerende goederen wordt dezelfde berekening gemaakt, maar er wordt niets afgetrokken voor de kosten.
  • Er wordt geen rekening gehouden met het geïndexeerde KI van de eigendom die door de aanvrager zelf bewoond wordt beneden 1 611,31 euro. Voor de KI's boven 1 611,31 euro dient rekening gehouden te worden met het saldo x drie en dit dient dan als jaarinkomen in rekening te worden gebracht.
 
Bijdrageschaal poetsdienst
Inkomen alleenstaande Tarief Inkomen gezin
tot 884,74 euro4 eurotot 1 179,65 euro
885 - 1 073,61 euro 5,50 euro 1 180 - 1 431,48 euro
1074 - 1 274 euro
7 euro
1 432 - 1 632 euro
1 275 - 1 4787 euro
7,50 euro
1 633 - 1 900 euro
1 488 - 1 683 euro 8 euro1 901 - 2 107 euro
1 684 - 1 802 euro 9 euro2 108 - 2 256 euro
1 803 - 1 953 euro 10 euro2 257 - 2 401 euro
1 954 - 2 107 euro 11 euro2 402 - 2 519 euro
+ 2 107 euro 12 euro+ 2 519 euro
Aftrekbare lasten
Indien de aanvrager huishuur moet betalen wordt er 250 euro afgetrokken.
Indien de aanvrager een woning verkocht heeft, wordt er tot tien jaar na de verkoop geen vermindering van huurlast toegestaan.
Indien een partner in het WZC verblijft, wordt er rekening gehouden met de helft van het gezinsinkomen.
 
Indien er vermoedens zijn dat de aanvrager over nog inkomens beschikt dan deze die hij aangeeft, bestaat de mogelijkheid deze na te gaan bij de Controle der belastingen en de Ontvanger van registratie en domeinen. De cliënt geeft hiertoe bij de aanvraag schriftelijk zijn toestemming.
 
Het tarief wordt om de twee jaar herzien.
 

Hoe aanvragen?

 Om poetshulp aan te vragen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de thuiszorgdiensten, tel. 09 280 93 01, thuiszorg@ocmwdepinte.be of kom in tussen 9 en 12 uur langs in het Sociaal Huis (Pintestraat 69) voor informatie.
 
 

OCMW De Pinte
Kasteellaan 41
9840 De Pinte