Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Afvalinzameling  /  Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD)

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD)

De nieuwe blauwe zak!

13ieuweblauwezak

De nieuwe blauwe zak is er. Een goede zaak voor onzeplaneet. Want vanaf nu kunnen we nog meer verpakkingen sorteren en recycleren.Veel meer. De blauwe PMD-zak werd meer dan 20 jaar geleden ingevoerd in België.Met succes, want nergens wordt meer gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land.Daar mogen we met z'n allen trots op zijn. Want door goed te sorteren kunnen wegebruikte verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. Zo besparen we energieen stoten we minder CO2 uit. Dankzij nieuwe technologische evoluties kunnen wevandaag nog beter doen. Daarom mogen straks alle huishoudelijke plasticverpakkingen in de PMD-zak. Een goede zaak voor het milieu, en voor uwportemonnee…

Welke verpakkingenmogen in de nieuwe blauwe zak?

In de PMD-zak mochten tot nu toe enkelplastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Daar komennu ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij. Denk maar aanyoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies mag u vanafdan bij het PMD sorteren. Allemaal samen in dezelfde zak. U vindt eenuitgebreid overzicht op de binnenkant van deze folder.

Mag ik de oude zakkennog gebruiken?

Zeker! De oude PMD-zakken blijven onbeperkt geldig. Geenprobleem dus als u nog een voorraadje liggen heeft, of als er in uw verkooppuntnog geen nieuwe beschikbaar zijn. Vanaf de startdatum van de nieuwe blauwe zakmag u ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen.

Wordt de nieuweblauwe zak in heel België ingevoerd?

Nog niet. De nieuwe blauwe zak wordtgeleidelijk aan ingevoerd. Op die manier geven we alle partijen de tijd om zichgoed voor te bereiden. Het kan dus dat in uw gemeente de nieuwe sorteerregelsal gelden, terwijl dat in een buurgemeente of op uw werk bijvoorbeeld nog niethet geval is.

Verandert er iets aande ophaaldata?

U mag de nieuwe blauwe zak gewoon buitenzetten voorophaling, net zoals vroeger. Meer sorteren dus, met hetzelfde comfort. Aan deophaaldata verandert er in principe niets, tenzij anders gecommuniceerd door uwgemeente of afvalintercommunale.

Meer vragen? Alles wat u moet weten over de nieuwe blauwezak op www.denieuweblauwezak.be.


Opmerkingen

Gelieve de verpakkingen te ledigen en voedselresten te verwijderen, de diverse verpakkingen niet in elkaar te steken, geen verpakkingen of plastic bidons vast te maken aan de buitenkant van de PMD-zak.

Meer informatie over het huishoudelijk verpakkingsafval, evenals over de juiste sorteerregels voor deze verpakkingen vindt u op de website van FOST Plus (www.fostplus.be).

Meldpunt IVM

Indien u problemen ondervindt bij de ophaling, kunt u contact opnemen met IVM via het gratis nummer 0800 13 580 of het webformulier (Klachtenformulier ophaling) op www.ivmmilieubeheer.be.