Zoeken

Home  /  Wonen  /  Natuur  /  Parkbos

Parkbos

logo Parkbos

Het Parkbos is een groenpool die in 2020 ontwikkeld werd op de grens tussen De Pinte, Sint-Martens-Latem en Gent. In een gebied van 1 200 hectare werd 350 hectare bos aangelegd, met wandel-, fiets- en ruiterpaden, open landschappen, dreven, onthaalfaciliteiten … maar ook ruimte voor landbouw en wonen. Een belangrijk deel van het Parkbos ligt op grondgebied van De Pinte. Een gedeelte werd al ingericht en opengesteld. Het gaat om de boskern Grand Noble, gelegen ten noorden van de spoorlijn Gent-De Pinte en de Vallei van de Rosdambeek, tussen de Moeistraat en de Rosdamstraat.


Boskern Grand Noble
De boskern Grand Noble ligt rond het gelijknamige kasteel. Tussen 2011 en 2014 werd hier een nieuw bos van ongeveer 80 hectare ingericht. Aan de Kortrijksesteenweg is een zone als parkgebied ingericht. Hier vind je een parking, fietsenstallingen, een onthaalplein, picknickbanken en nog veel meer. De grote centrale zandzone is ideaal om te spelen. Hier kan je vertrekken voor de rode Grand Noble route (3,5 km) of voor de blauwe Rosdambeekroute (5,5 km). Ruiters komen hier ook aan hun trekken. De wandelroute loodst je door een mix van oud en jong bos, langs mooie uitzichtpunten op het kasteel Grand Noble en door de statige dreven.

De Vallei van de Rosdambeek
Deze natte beekvallei is een echte wildernis. Hier kan de natuur zijn gang gaan en ontwikkelt het bos zich grotendeels spontaan. De bomen staan in de winter met hun voeten in het water. In het voorjaar kan je hier mooie gele dotterbloemen ontdekken of een glimp opvangen van de kleurrijke ijsvogel. Een houten wandelpad zorgt ervoor dat wandelaars met droge voeten door het valleigebied kunnen. Fietsers en ruiters zijn hier niet toegelaten. De blauwe Rosdamroute sluit aan op de route rond Grand Noble en laat je de mooiste stukjes van het Parkbos zien. De komende jaren komt er nog een stukje bos bij aan de Moeistraat. Er wordt ook een wandelpad aangelegd tussen de Moeistraat en de Oosterdijk.
Parkbos
Scheldevelde
De boskern Scheldevelde vormt de centrale boskern van het Parkbos. Dit gebied, dat gekenmerkt wordt door zijn typische drevenstructuur rond het kasteel Scheldevelde, was van oudsher een bosgebied. Doorheen de eeuwen werden delen van het middeleeuws woud omgezet naar landbouwgebied. Het Parkbosproject vormt dit drevengebied terug om naar een gemengd bos. De centrale zone zal ingericht worden als wastine, dit is een bos waarin dieren grazen. Een kudde ezels, die in de zomer aangevuld wordt met koeien van lokale landbouwers, zorgen voor een ruig maar zeer biodivers bos. Aan de Hemelrijkstraat wordt een groot speelbos aangelegd met ruimte om te spelen voor jong en oud. De zone rond de kapel Hemelrijk blijft open. Hier worden fauna-akkers aangelegd. Die zorgen voor een open zichtas tussen de dreven en geven in de winter heel wat voedsel aan akkervogels en andere dieren. De overige delen van deze boskern worden bebost of zullen spontaan verbossen. Enkele poelen brengen leven in de brouwerij. Kikkers en salamanders kunnen er terecht, maar ook andere dieren komen hier drinken.

Om de boskern Scheldevelde toegankelijk te maken voor bezoekers, werd er aan Den Beer een nieuw portaal aangelegd. In de week fungeert het portaal als carpoolparking, in het weekend kunnen bezoekers van het Parkbos hier parkeren en vertrekken voor een deugddoende wandeling. Ruiters zullen hier ook met hun aanhangwagen terecht kunnen. De boskern Scheldevelde zal op termijn ook recreatief ontsloten worden  richting de Hospicebossen in Nazareth en richting de Schelde in Zevergem. Dit zal gebeuren in het kader van het project Ruilverkaveling Schelde-Leie.

Klik hier voor de wandelkaart. Deze is ook te krijgen in het gemeentehuis.

Speelbos Speelrijk
Het speelbos van maar liefst 16 hectare groot krijgt de naam 'Speelrijk'. Deze geweldige belevingsplek met meerdere speelgrachten en wilgentunnels staat garant voor avontuur en ravotplezier. Boomstammen en hangbruggen over het water zorgen voor spannende oversteken. Kinderen kunnen er ook volop kampen bouwen en zich uitleven op de open plekken. Voor de allerkleinsten is er een afgebakende speelzone met zand en kleinere spelaanleidingen. Doorheen het speelbos slingert een wandelpad en de zomer van 2022 zullen de (picknick)banken uitnodigen om er even te verpozen.

Multimovepad Parkbos
Het bewegwijzerde multimovepad van 4 kilometer - het eerste in de provincie Oost-Vlaanderen – start aan de onthaalzone tegenover parking den Beer (kruispunt Polderdreef / N60) in De Pinte.
Op de zesvoudige schommel, het evenwichtsparcours, het duikelrek, de metallofoon, de apenbrug, de twister … kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven. Het multimovepad loopt voor een stukje door het speelbos Speelrijk.

speelbos-cItug1

Meer informatie: www.parkbos.be

Heb je vragen over het Parkbos dan kan je op deze link HIER naar de meeste gestelde vragen en de antwoorden FAQ 


Erfgoedsprokkel over kastelen en ander erfgoed in Parkbos


De 39ste Erfgoedsprokkel focust op de kastelen Borluut en Grand Noble in Sint-Denijs-Westrem en De Pinte. Het is de eerste in een reeks van drie Erfgoedsprokkels die het erfgoed in het Parkbos, de 1200 ha grote groenpool ten zuiden van Gent, belichten. Deze eerste Erfgoedsprokkel start met een lus rond kasteel Borluut. De tweede lus is een wandeling in het Parkbos en omzoomt het kasteeldomein Grand Noble.

Van ontginningshoeves tot huizen van plaisance
Historisch-landschappelijk sluit het gebied aan bij het 'Scheldeveld'. In de negende eeuw was hier een heel groot woud, maar dit degradeerde tot heide en mager bos. Omdat de eigenaar, de Gentse Sint-Pietersabdij, er maar niet in slaagde om hier landbouwgrond van te maken, werd het vooral voor begrazing gebruikt. Er ontstond een bulkenlandschap: percelen omzoomd met grachten en knotwilgen die hier nog vrij goed bewaard bleven.

Ook kasteel Borluut was eerst een omwalde hoeve. Rond 1800 kwam er een 'huys van plaisance', dat midden 19de eeuw in handen van de bekende Gentse familie Borluut kwam. Zijn huidig uitzicht kreeg het nadat een Gentse textielfabrikant het in 1910 kocht. Deze familie, die de laatste privé-eigenaars waren, leer je van nabij kennen dankzij een fototentoonstelling in het kasteel. Vandaag beheert dekenij Borluut het domein. Het kasteel zelf is enkel open bij evenementen of voor groepsbezoeken, het park staat wel open.

De wandeling in de Erfgoedsprokkel brengt je van kasteel Borluut langs het vroegere neerhof, een gerenommeerde orchideeënkwekerij, twee andere kastelen en het erfgoed langs de Kortrijksesteenweg. Daarna gaat het naar de ingang van het Parkbos en Kasteel Grand Noble.

Ook dit kasteel was eerst een ontginningshoeve en ook hier speelde de Sint-Pietersabdij een belangrijke rol. In 1763 wordt het al een 'huys van plaisance' genoemd. In 1802 kwam het in het bezit van de familie de Giey, die het park aanlegde. In 1850 werd het huidige kasteel gebouwd. Vandaag wordt het nog bewoond, maar je kan er wel volledig rondwandelen.

Haal je Erfgoedsprokkel Parkbos I
De Erfgoedsprokkel Parkbos I brengt het verhaal van de kastelen Borluut en Grand Noble en hun omgeving in woord en beeld. Hij werd geschreven door Martine Pieteraerens in samenwerking met Johan Van Twembeke en Wien Servaes en kwam tot stand in samenwerking met vtbKultuur Sint-Denijs-Westrem en dekenij Borluut.

De Erfgoedsprokkel kan je downloaden van de website van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels

In de volgende Erfgoedsprokkels komen het gebied Scheldevelde en de Zeven Dreven (De Pinte) en de kastelensites van Zwijnaarde aan bod.


Houd het Parkbos proper


De wandelroutes in het Parkbos worden druk bezocht. We willen het graag voor iedereen aangenaam houden om te gaan wandelen en wijzen de eigenaars van honden dan ook op de verplichting om honden aan de leiband te houden in het volledige Parkbosgebied. Op de hondenloopweide aan de Polderdreef kan je viervoeter wel naar hartelust vrij rondlopen.

Afval achterlaten in het gebied is natuurlijk niet toegelaten, toch laten te veel bezoekers hun zakje met hondenpoep liggen langs de kant van de weg.

In het Parkbos werd geopteerd om geen vuilnisbakken te plaatsen, alle bezoekers moeten dus hun afval terug meenemen (ook hondenpoep).

Laat ons samen het Parkbos een mooie en propere plaats houden om te wandelen, fietsen …


Meer informatie: www.parkbos.be