Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Natuur  /  Parkbos

Parkbos

logo Parkbos

Het Parkbos is een groenpool die tegen 2020 ontwikkeld wordt op de grens tussen De Pinte, Sint-Martens-Latem en Gent. In een gebied van 1 200 hectare wordt 350 hectare bos aangelegd, met wandel-, fiets- en ruiterpaden, open landschappen, dreven, onthaalfaciliteiten … maar ook ruimte voor landbouw en wonen. Een belangrijk deel van het Parkbos ligt op grondgebied van De Pinte. Een gedeelte werd al ingericht en opengesteld. Het gaat om de boskern Grand Noble, gelegen ten noorden van de spoorlijn Gent-De Pinte en de Vallei van de Rosdambeek, tussen de Moeistraat en de Rosdamstraat.


Boskern Grand Noble
De boskern Grand Noble ligt rond het gelijknamige kasteel. Tussen 2011 en 2014 werd hier een nieuw bos van ongeveer 80 hectare ingericht. Aan de Kortrijksesteenweg is een zone als parkgebied ingericht. Hier vind je een parking, fietsenstallingen, een onthaalplein, picknickbanken en nog veel meer. De grote centrale zandzone is ideaal om te spelen. Hier kan je vertrekken voor de rode Grand Noble route (3,5 km) of voor de blauwe Rosdambeekroute (5,5 km). Ruiters komen hier ook aan hun trekken. De wandelroute loodst je door een mix van oud en jong bos, langs mooie uitzichtpunten op het kasteel Grand Noble en door de statige dreven.

De Vallei van de Rosdambeek
Deze natte beekvallei is een echte wildernis. Hier kan de natuur zijn gang gaan en ontwikkelt het bos zich grotendeels spontaan. De bomen staan in de winter met hun voeten in het water. In het voorjaar kan je hier mooie gele dotterbloemen ontdekken of een glimp opvangen van de kleurrijke ijsvogel. Een houten wandelpad zorgt ervoor dat wandelaars met droge voeten door het valleigebied kunnen. Fietsers en ruiters zijn hier niet toegelaten. De blauwe Rosdamroute sluit aan op de route rond Grand Noble en laat je de mooiste stukjes van het Parkbos zien. De komende jaren komt er nog een stukje bos bij aan de Moeistraat. Er wordt ook een wandelpad aangelegd tussen de Moeistraat en de Oosterdijk.
Parkbos
Scheldevelde
De boskern Scheldevelde vormt de centrale boskern van het Parkbos. Dit gebied, dat gekenmerkt wordt door zijn typische drevenstructuur rond het kasteel Scheldevelde, was van oudsher een bosgebied. Doorheen de eeuwen werden delen van het middeleeuws woud omgezet naar landbouwgebied. Het Parkbosproject vormt dit drevengebied terug om naar een gemengd bos. De centrale zone zal ingericht worden als wastine, dit is een bos waarin dieren grazen. Een kudde ezels, die in de zomer aangevuld wordt met koeien van lokale landbouwers, zorgen voor een ruig maar zeer biodivers bos. Aan de Hemelrijkstraat wordt een groot speelbos aangelegd met ruimte om te spelen voor jong en oud. De zone rond de kapel Hemelrijk blijft open. Hier worden fauna-akkers aangelegd. Die zorgen voor een open zichtas tussen de dreven en geven in de winter heel wat voedsel aan akkervogels en andere dieren. De overige delen van deze boskern worden bebost of zullen spontaan verbossen. Enkele poelen brengen leven in de brouwerij. Kikkers en salamanders kunnen er terecht, maar ook andere dieren komen hier drinken.

Om de boskern Scheldevelde toegankelijk te maken voor bezoekers, werd er aan Den Beer een nieuw portaal aangelegd. In de week fungeert het portaal als carpoolparking, in het weekend kunnen bezoekers van het Parkbos hier parkeren en vertrekken voor een deugddoende wandeling. Ruiters zullen hier ook met hun aanhangwagen terecht kunnen. De boskern Scheldevelde zal op termijn ook recreatief ontsloten worden  richting de Hospicebossen in Nazareth en richting de Schelde in Zevergem. Dit zal gebeuren in het kader van het project Ruilverkaveling Schelde-Leie.

Klik hier voor de wandelkaart. Deze is ook te krijgen in het gemeentehuis.

Meer informatie: www.parkbos.be

Houd het Parkbos proper


De wandelroutes in het Parkbos worden druk bezocht. We willen het graag voor iedereen aangenaam houden om te gaan wandelen en wijzen de eigenaars van honden dan ook op de verplichting om honden aan de leiband te houden in het volledige Parkbosgebied.

Op een aantal plaatsen komen er wel afgebakende zones waar honden vrij kunnen rondlopen.
Een dergelijke zone, de hondenloopweide, kun je nu al terugvinden aan de ingang van portaal Grand Noble.

Afval achterlaten in het gebied is natuurlijk niet toegelaten, toch laten te veel bezoekers hun zakje met hondenpoep liggen langs de kant van de weg.

In het Parkbos werd geopteerd om geen vuilnisbakken te plaatsen, alle bezoekers moeten dus hun afval terug meenemen (ook hondenpoep).

Laat ons samen het Parkbos een mooie en propere plaats houden om te wandelen, fietsen …