Cultuur

 

cultuurraad 

De cultuurraad geeft op vraag van het schepencollege of uit eigen initiatief advies over socioculturele aangelegenheden en cultureel erfgoed. Ze zijn een actieve partner bij de organisatie van de erfgoeddag en Vlaanderen Feest. Sinds 1986 organiseert een werkgroep van de cultuurraad jaarlijks een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen.
 
 

Samenstelling 2013 - 2018

 
Voorzitter Cultuurraad
Bart Laureys, Abeelpark 8, 9840 De Pinte, 09 282 68 43, laureys.b@telenet.be

Ondervoorzitter Cultuurraad
Johan Naessens, Kasteellaan 5, 9840 De Pinte, 09 282 58 23,jranaessens@hotmail.com

Penningmeester Cultuurraad
Eliane Van Laethem, Latemstraat 5, 9840 De Pinte, 09 282 67 26, walter.vlassenbroeck@telenet.be

Bestuursleden
 • Ann Delie (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Ann Vandenbussche (deskundige)
 • Bart Laureys (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Christel Verleyen (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Claudine Verbeke (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Eliane Van Laethem (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Germain Schiettecatte (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Hendrik De Speele (deskundige)
 • Henk De Graeve (deskundige)
 • Jean Lootens (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Jeanine Den Dooven (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Jenny De Corte (deskundige)
 • Johan Naessens (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Julien Mathys (deskundige)
 • Lieve Verschraegen (deskundige)
 • Luc Taerwe (deskundige)
 • Lucas De Vocht (deskundige)
 • Mario Thienpont (deskundige)
 • Mireille Pauwels (afgevaardigde socio-culturele vereniging)
 • Walter Vlassenbroeck (deskundige - afgevaardigde beheersorgaan bibliotheek)
Schepen van Cultuur
Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 9840 De Pinte, 0473 93 31 20, willem.rombaut@depinte.be

Cultuurbeleidscoƶrdinator
Degenhard De Smet, p.a. Polderbos 20, 9840 De Pinte, 09 280 98 50, cultuurbeleid@depinte.be

Administratief medewerker
Marleen Cornelis, p.a. Polderbos 20, 9840 De Pinte, 09 280 98 41, culturele.dienst@depinte.be
 
 

Verslagen

 
De verslagen vindt u in de e-Bibliotheek.