Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Cultuur

Cultuur

cultuurraad

De cultuurraad geeft op vraag van het schepencollege of uit eigen initiatief advies over socioculturele aangelegenheden en cultureel erfgoed. Ze zijn een actieve partner bij de organisatie van de erfgoeddag en Vlaanderen Feest. Sinds 1986 organiseert een werkgroep van de cultuurraad jaarlijks een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen.

Samenstelling Raad van Bestuur 2019 - 2024

Voorzitter Cultuurraad
nog in te vullen

Ondervoorzitter Cultuurraad
nog in te vullen

Penningmeester Cultuurraad
Philippe Praet

Bestuursleden
 • Jenny De Corte (deskundige)
 • Henk De Graeve (deskundige)
 • Jeanine Den Dooven (afgevaardigde)
 • Julien Matthys (deskundige)
 • Mireille Pauwels (afgevaardigde)
 • Philippe Praet (deskundige)
 • Germain Schiettecatte (afgevaardigde)
 • Trees Seaux (deskundige)
 • Rhoda Sivewright (afgevaardigde)
 • Mario Thienpont (deskundige)
 • Ilse Van Driessche (deskundige)
 • Lieve Verschraegen (deskundige)
 • Guy Pique (afgevaardigde bibiliotheekorgaan)
 • Andreas Weiermann (afgevaardigde)
Schepen van Cultuur
Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 9840 De Pinte, 0473 93 31 20, willem.rombaut@depinte.be

Cultuurbeleidscoördinator
p.a. Polderbos 20, 9840 De Pinte, 09 280 98 50, cultuur@depinte.be

Administratief medewerker
Polderbos 20, 9840 De Pinte, 09 280 98 41, cultuur@depinte.be

Verslagen

 De Algemene Vergadering van de cultuurraad, bestaande uit afgevaardigden van de erkende socio-culturele verenigingen en deskundigen, komt tweemaal per jaar samen. De verslagen vindt u in de e-Bibliotheek. De verslagen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.