Milieu en natuur

 
 

MINA-raad

De gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (MINA-raad) telt 24 stemgerechtigden en bestaat uit afgevaardigden van de representatieve verenigingen, erkende adviesraden en scholen, naast één afgevaardigde van het OCMW en een groep geĆÆnteresseerde inwoners.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst via tel. 09 280 80 24.


Voorzitter: Cornelis Peil
Secretaris / milieuambtenaar: Ingrid Scheerlinck (tel. 09 280 80 24)
Duurzaamheidsambtenaar: Mariska Samyn (tel. 09 280 80 98)
 
Klik hier voor de ledenlijst van de MINA-raad.
 


Verslagen

De verslagen van de MINA-raad vindt u in de e-bibliotheek.
 

Andere documenten

Klik hier voor de afsprakennota inzake samenwerking gemeentebestuur en MINA-raad.
Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MINA-raad