Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten

Tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten

Als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgings- en hulpmiddelen wordt door de gemeente De Pinte een toelage toegekend aan de palliatieve thuispatiënten.
 
De premie bedraagt 200 euro en wordt uitbetaald mits voorlegging van een verklaring van het ziekenfonds waarbij de betrokkene is aangesloten en welke volgende elementen bevat:
  • de bevestiging dat de betrokkene een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg via het RIZIV ontving
  • het aantal keer dat deze premie is uitbetaald
  • de periode waarvoor deze toelage is uitbetaald
De premie wordt in principe één maal uitbetaald. Indien echter uit het bewijsstuk blijkt dat de aanvrager deze toelage twee maal van het ziekenfonds uitbetaald kreeg, zal de gemeentelijke premie ook een tweede maal worden toegekend.
 
 
 
Sociaal Huis
Pintestraat 69
9840 De Pinte
tel. 09 280 93 03
e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be