Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Sociaal-pedagogische toelage

Sociaal-pedagogische toelage

De gemeente en het OCMW willen personen die de zorg voor een kind met een beperking op zich nemen waarderen voor hun engagement aan de hand van deze premie. Aan de hand van deze toelage willen we bijspringen wat betreft de kosten voor de opvoeding en verzorging.

Voorwaarden voor het ontvangen van de toelage:
 
Het hulpbehoevende kind:
  • tot 21 jaar
  • kan een geldig attest van invaliditeit voorleggen van minstens zes punten op de medisch sociale schaal uitgereikt door FOD Sociale Zekerheid

De aanvrager:
  • de ouder of persoon die bewijst de rechthebbende te zijn op de verhoogde kinderbijslag, gedomicilieerd op hetzelfde adres als het hulpbehoevende kind, en dit in de gemeente De Pinte
  • verklaart op eer thuis (deels) de verzorging en opvoeding op zich te nemen van een hulpbehoevend kind

De toelage bedraagt maximum 25 euro per maand.
De toelage kan jaarlijks ten laatste op 31 oktober van het lopende jaar aangevraagd worden bij het Sociaal Huis.
 
 
Sociaal Huis
Pintestraat 69
9840 De Pinte 
tel. 09 280 93 03