Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Energiebesparende maatregelen en huisvesting

Energiebesparende maatregelen en huisvesting

Voor inlichtingen in verband met premies en toelagen voor energiebesparende maatregelen en huisvesting kunt u terecht bij:
 
 
Energie sparen

1700 (De Vlaamse Infolijn)
1700 (gratis nummer)
e-mail: energie@vlaanderen.be
www.energiesparen.be
 

Imewo / Eandis
 

Dienst Huisvesting Oost-Vlaanderen
 
Gebr. Van Eyckstraat 4 - 6
9000 Gent
tel. 09 265 45 11
Ook voor informatie over de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremie.
 
 
Premiezoeker
  
Op de site www.premiezoeker.be vindt u alle mogelijke premies (Vlaams, federaal, gemeentelijk, ...) met betrekking tot bouwen en wonen.
Er liggen ook brochures over energiebesparende maatregelen ter beschikking bij Bouwdienst - Openbare werken.