Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Premies  /  Geboortepremie

Geboortepremie

Sinds 1 januari 2002 wordt een geboortebijslag toegekend aan de moeders die, op het ogenblik van de bevalling, hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben. De toelage is alleen uitbetaalbaar aan de bevallen moeder.

De geboortepremie wordt eveneens toegekend bij adoptie (bij het wettigen).

Het bedrag van de geboortebijslag bedraagt 50 euro voor ieder geboren of geadopteerd kind.

Financiële dienst
Tel. 09 280 80 94
Gemeentehuis De Pinte
Koning Albertlaan 1 (eerste verdieping, rechts, op het einde van de gang rechts)
9840 De Pinte