Ruimtelijke ordening

 

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke ordening (Gecoro)

 
De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) heeft een belangrijke rol als adviesorgaan voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Zij adviseert de gemeenteraad, het college en de stedenbouwkundig ambtenaar bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid inzake ruimtelijke planning.
 
De commissie bestaat enerzijds uit een vast aantal deskundigen inzake ruimtelijke planning en bouwen, aangesteld door de gemeenteraad. Anderzijds bestaat de commissie uit een aantal afgevaardigden uit de maatschappelijke geledingen. De schepen van Ruimtelijke Ordening alsook de vertegenwoordigers van de politieke fracties worden uitgenodigd.

Bij de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad wordt een nieuwe commissie ruimtelijke ordening aangesteld. 
 
 

Samenstelling

 
Effectieven - plaatsvervangers
 
Deskundigen
1. Peter De Wilde, voorzitter
2. Antoine Mathys - Sander Dejonghe 
3. Peter Hofman, ondervoorzitter - Cornelis Peil                               
4. Kurt Van Cauwenberghe -
5. Lucas De Vocht - Carlos Vermeiren
6. Maarten Everaert - Jo Debaveye
 
Afgevaardigden uit de maatschappelijke geledingen
7. Magda De Smet  - Eric De Cnuydt, landbouwraad               
8. Veronique de Bethune - Johan Van Twembeke, erfgoedraad 
9. Els Van Gelder - David Lenaerts veiligheid en verkeer 
10. Guy Maes - Eveline Goossens, middenstandsraad 
11. Aagje Rottiers - Stijn Brysbaert, jeugdraad 
12. Pierre Bogaert - Celestina Wyndaele, milieuraad              
13. Rosette Ferdinande - Roger Huybrechts, seniorenraad                         
 
Secretaris: Anja Schepers
Schepen Ruimtelijke ordening: Kristof Agache
 
Fracties
N-VA:
Ruimte:
Open VLD:
CD&V: 
 

 

Verslagen

 
De verslagen van de Gecoro kan je vinden in de e-Bibliotheek onder het puntje verslagen.