Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening


Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke ordening (Gecoro)

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) heeft een belangrijke rol als adviesorgaan voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Zij adviseert de gemeenteraad, het college en de stedenbouwkundig ambtenaar bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid inzake ruimtelijke planning.
 
De commissie bestaat enerzijds uit een vast aantal deskundigen inzake ruimtelijke planning en bouwen, aangesteld door de gemeenteraad. Anderzijds bestaat de commissie uit een aantal afgevaardigden uit de maatschappelijke geledingen. De schepen van Ruimtelijke Ordening alsook de vertegenwoordigers van de politieke fracties worden uitgenodigd.

Bij de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad wordt een nieuwe commissie ruimtelijke ordening aangesteld. 
  
 Effectieven - plaatsvervangers
 
Deskundigen
 1. Peter Hofman, voorzitter
2. Lisa Stroobandt – Kurt Van Cauwenberghe 
3. Maarten Everaert – Koen Vanden Berghe                             
4. Peter De Wilde – Lucas De Vocht
5. Steven Rosseel – Pierre Bogaert
  
Afgevaardigdenuit de maatschappelijke geledingen
 6. Klaas Van de Sompel – Maarten Herremans, Gezinnen
7. Regine Rouseu – Els Fraeye, Economie en Middenstand         
8. Veronique de Bethune - JohanVan Twembeke, Onroerend Erfgoed 
9. Luc De Colvenaer – Laurent De Vos, Senioren
10. Eric De Cnuydt – Dirk Thienpont, Landbouw 
11. Rob Hofman – Maxime Vanderschueren, Jeugd
12. Els Van Gelder – David Lenaerts, Mobiliteit              
13. Greet Kerkhoven – Cornelis Peil, Milieu                  
                         
Schepen Ruimtelijke ordening: Kristof Agache
  
Afgevaardigden van de fracties
 N-VA
Ruimte
Open VLD
CD&V
  
 De verslagen van de Gecoro kan je vinden in de e-Bibliotheek onder het puntje verslagen.