Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Senioren  /  Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen

Klachten over uw pensioen?
  • U krijgt te weinig pensioen omdat de pensioendienst sommige jaren van uw loopbaan niet meegeteld heeft voor de berekening van uw pensioen.
  • Het is nu al meer dan 45 dagen dat u aan de pensioendienst inlichtingen gevraagd hebt over uw pensioen en u hebt nog altijd geen antwoord ontvangen.
  • Erger, uw pensioen is niet betaald of u hebt minder pensioen gekregen dan gewoonlijk zonder te weten waarom

Met dergelijke klachten kunt u gratis naar de Ombudsdienst Pensioenen stappen.

De Ombudsman zoekt een oplossing voor klachten over dienstverlening van de pensioendiensten: de RVP (de Zuidertoren, arbeiders en bedienden), de PDOS (ambtenaren), het RSVZ (zelfstandigen).

De klachten kunnen onder andere gaan over het rustpensioen, het overlevingspensioen, de weduwerente of de ouderdomsrente, de Inkomensgarantie voor Ouderen,

U bent altijd welkom bij de Ombudsman met alle klachten over de manier van werken van een pensioendienst, uw rechten op een pensioen, de manier waarop het pensioen berekend is, of nog, de betaling van uw pensioen.

Ombudsdienst Pensioenen, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 5, 1000 Brussel
tel. 02 274 19 80, fax 02 274 19 99, e-mail: ombud.pen@skynet.be
http://www.ombudsmanpensioenen.be