Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Identiteit  /  Reizen met bijna 12-jarigen

Reizen met bijna 12-jarigen

Beschikt u over de nodige identiteitsdocumenten?

Wat moet ik doen wanneer mijn kind bijna twaalf wordt en we op reis vertrekken naar het buitenland?
Het Kids-ID, het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan twaalf jaar, is drie jaar geldig of heeft als uiterste vervaldatum de dag vóór het kind twaalf jaar wordt. Zijn/haar elektronischeidentiteitskaart zal geldig zijn vanaf de dag waarop hij/zij twaalf jaar wordt.

U kan dus moeilijkheden ondervinden wanneer u naar het buitenland reist met kinderen die bijna twaalf jaar oud zijn en die enkel over een Kids-ID beschikken. Uw kind zal op dat ogenblik nog niet beschikken overeen gewone identiteitskaart omdat er geen twee identiteitsdocumenten morgen circuleren voor één persoon.

Deze situatie kan zich voordoen als u met uw kind opreis vertrekt naar het buitenland enkele dagen vóór het twaalf jaar wordt. Opdat moment beschikt het kind nog over een geldig Kids-ID. Dit zal slechts geldig zijn tot de dag vóór de verjaardag van uw kind. Bij terugkeer zal uw kind de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben en dus niet meer beschikken over een geldig indentiteitsbewijs.

In de meeste gevallen zal het mogelijk zijn om gratis een voorlopige identiteitskaart aan te vragen. De voorlopige identiteitskaart is - na aflevering - slechts twee maanden geldig en daarom wordt dit niet in alle landen erkend of aanvaard als geldig identiteitsbewijs, omdat zij bijvoorbeeld een identiteitsbewijs wensen dat op datum van terugkomst nog drie maanden geldig moet zijn.

Het is dus noodzakelijk om indien u naar het buitenland reist met uw kind dat bijna twaalf jaar oud is, voor een periode langer dan twee maanden of in een land dat de voorlopige identiteitskaart nietaanvaardt, een paspoort (reispas)aan te vragen.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken raadt aan om u op voorhand voldoende te informeren over de noodzakelijke reisdocumenten voor het land van bestemming.

U kan altijd voor bijkomende inlichtingen terecht bij uw reisbureau, de ambassade of het consulaat in België van het land van bestemming of bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken te Brussel.

Voor meer info kan u ook steeds terecht bij de dienst Burgerzaken van onze gemeente via het nummer 09 280 80 60.