Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Vreemdelingenzaken

Vreemdelingenzaken

Voor inschrijving van nieuwkomers, afgifte en verlenging van verblijfs- en identiteitskaarten, adreswijzigingen, afgifte van uittreksels uit wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregisters, inlichtingen over vreemdelingenreglementering, kunt u terecht bij de dienst Burgerzaken.

Opstart vreemdelingendossiers

Om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen, gebeurt de opstart van een vreemdelingendossier enkel op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst Burgerzaken via het nummer 09 280 80 60.


Arbeidskaart

Alle niet EU-onderdanen moeten een arbeidskaart bezitten als ze willen tewerkgesteld worden in loondienst. Alle onderdanen van landen uit de Europese Unie zijn hiervan vrijgesteld.

Sinds 1 mei 2009 worden alle aanvragen voor een arbeidskaart en/of -vergunning rechtstreeks ingediend bij de Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus van het Vlaams Studieagentschap voor Werken en Sociale Economie (VSAWSE).

Het VSAWSE fungeert tevens als informatiecentrum over arbeidskaarten. Buitenlanders die in België willen komen werken, kunnen er terecht met hun vragen: Nederkouter 28, 9000 Gent, tel. 09 235 01 50, fax: 09 235 01 70, e-mail: arbeidskaart.gent@vlaanderen.be, maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Beroepskaart

Alle niet-EU-onderdanen (behalve erkende vluchtelingen, niet-EU-onderdanen met onbeperkt verblijf en hun gezinsleden en EER*-onderdanen) die een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen, dienen in het bezet te zijn van een beroepskaart.

* EER staat voor Economische Europese Unie (= EU + Noorwegen, IJsland en Lichtenstein)

De aanvraag en aflevering van beroepskaarten gebeurt via een erkend ondernemingsloket.

Een overzicht van de erkende ondernemingsloketten vindt u op de website van de federale overheidsdienst Economie.
Bijstand bij terugkeer