Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Reizen

Reizen

Om naar het buitenland te reizen, neemt u best tijdig uw voorzorgen om de nodige documenten aan vragen. Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs.

Inlichtingen over reisvoorwaarden kunt u krijgen bij de dienst Burgerzaken, in uw reisagentschap, bij de ambassade van het land van bestemming in Brussel of op de website www.diplomatie.be van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Reistoelating minderjarig kind

De aanvraag voor een attest 'Reistoelating minderjarig kind' kunt u aanvragen via het digitaal loket. U kunt het ook krijgen bij de dienst Burgerzaken. Als een minderjarige alleen of zonder ouder(s) naar het buitenland reist, is het wenselijk een verklaring van de ouder(s) mee te nemen waarin ze toestemming geven voor deze reis. De handtekening wordt gewettigd op de dienst Burgerzaken (identiteitskaart van de ouders voor te leggen!). Let op: dit is geen verplichting. Het document heeft een morele waarde voor officiële instanties (politie, douane, diplomatieke posten …) in het buitenland.

Reispassen

U kunt op de website www.diplomatie.be nagaan welke reisdocumenten uw land van bestemming vereist.

Een reispas heeft een geldigheidsduur van zeven jaar. De reispassen voor minderjarigen zijn vijf jaar geldig. Paspoorten kunnen niet meer verlengd worden. 

Prijzen:

 • Normale procedure (vijf werkdagen)
  • volwassenen: 70 euro
  • minderjarigen*: 40 euro
 • Spoedprocedure (24 uren)
  • volwassenen: 245 euro
  • minderjarigen*: 215 euro
Voor te leggen stukken:
 • een recente pasfoto in kleur (bloothoofds, vooraanzicht, witte achtergrond, geen zichtbare tanden of grote glimlach)
 • de vorige reispas
 • uw identiteitskaart

De betaling gebeurt bij aanvraag van de reispas.

Opgelet: Onvolledige aanvragen worden niet aanvaard. Reispassen dient men persoonlijk aan te vragen en af te halen.

* Voor minderjarigen is de machtiging vereist van de persoon die het recht op bewaking uitoefent (vader, moeder of voogd)

reserveren-online-2021-vWjsD1