Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Reispassen

Reispassen

Om naar het buitenland te reizen, neem je best tijdig jouw voorzorgen om de nodige documenten aan te vragen. Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs.

Inlichtingen over reisvoorwaarden kan je krijgen bij de dienst Burgerzaken, in jouw reisagentschap, bij de ambassade van het land van bestemming in Brussel of op de website www.diplomatie.belgium.be van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Reistoelating minderjarig kind

De aanvraag voor een attest 'Reistoelating minderjarig kind' kunt u aanvragen via het digitaal loket. U kunt het ook na afspraak bij de dienst Burgerzaken aanvragen. Als een minderjarige alleen of zonder ouder(s) naar het buitenland reist, is het wenselijk een verklaring van de ouder(s) mee te nemen waarin ze toestemming geven voor deze reis. De handtekening wordt gewettigd op de dienst Burgerzaken (identiteitskaart van de ouders voor te leggen!). Let op: dit is geen verplichting. Het document heeft een morele waarde voor officiële instanties (politie, douane, diplomatieke posten …) in het buitenland.

Het aanvragen van een nieuwe reispas

U kunt op de website www.diplomatie.belgium.be nagaan welke reisdocumenten jouw land van bestemming vereist.

U kunt uw reispas na afspraak bij de dienst Burgerzaken aanvragen. Reispassen dient men persoonlijk aan te vragen. Bent u jonger dan 18, dan moet een ouder of voogd meekomen voor de ondertekening van het aanvraagformulier.

  -cemug1-Ao9Tf1Het is verplicht, dat uw minderjarige kind aanwezig is bij de aanvraag.

afspraak maken

De reispas geldigheidsduur:

 • De reispas voor volwassenen: 7 jaar geldig;
 • De reispas voor minderjarigen: 5 jaar geldig; Paspoorten kunnen niet meer verlengd worden.
Prijzen:
 • Normale procedure (vijf werkdagen)
  • volwassenen: 70 euro
  • minderjarigen*: 40 euro
 • Spoedprocedure (24 uren)
  • volwassenen: 245 euro
  • minderjarigen*: 215 euro
  De betaling gebeurt bij aanvraag van de reispas.
Voor te leggen stukken:

1. Uw identiteitskaart;

2. Uw laatste reispas (als u er een heeft en het in de loop van de voorbije 10 jaar werd afgegeven). Als u uw vorige reispas kwijt bent, of als het gestolen is, vul dan het attest van verlies/diefstal in bij de dienst Burgerzaken.

-cemug1-kbWGt1  Een digitale pasfoto kan gratis gemaakt worden op de dienst Burgerzaken. Voor kinderen onder de 3j raden wij aan om contact op te nemen met een professionele fotograaf.

Tweede reispas nodig?

Voor een tweede reispas hebt u naast uw huidige reispas, een pasfoto en uw identiteitskaart ook nog een attest nodig van je werkgever of een verklaring omtrent uw reisplannen waarin u vermeldt waarom u een 2de reispas nodig hebt. Vergeet de brief niet te (laten) ondertekenen.

Het afhalen van een nieuwe reispas

 • U krijgt een sms of een e-mail met de melding dat u uw reispas kunt ophalen.
 • U kunt uw reispas zonder afspraak afhalen met uw identiteitskaart bij de dienst Burgerzaken.
 • Uw reispas mag met uw volmacht door een andere persoon afgehaald woorden. Ouders hebben geen volmacht nodig om de reispas van hun minderjarige kinderen af te halen.

reserveren-online-2021-vWjsD1

tr2-WVVBN1   tr1-JdqS32   tr3-6HLPz3   tr4-jpgyj4

De check-list van de reiziger:

 • Paspoort en/of identiteitskaart met een geldigheidstermijn tot minstens 6 maanden na de terugkeer
 • Reisverzekering (ziekte, ongeval, repatriëring, …)
 • Rijbewijs en reisklare auto
 • Inschrijving op www.travellersonline.be (kosteloos)
 • Raadpleging van het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het land van bestemming
 • Verplichte vaccinaties


Lijst van nuttige telefoonnummers:

 • belangrijke contactpersonen (gezinsleden, vrienden, werkgever)
 • touroperator
 • reisverzekering
 • ziekenfonds
 • bank
 • Belgische diplomatieke vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) ter plaatse (of vertegenwoordiging van een andere Europese lidstaat, in het geval België geen vertegenwoordiging heeft)

Goed om te weten

Als u in het buitenland met een ernstige situatie wordt geconfronteerd (zwaar ongeval, aanhouding, noodsituatie, …), kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Belgische of Europese consulaire bijstand in het kader van de Wet Consulaire Bijstand. Voor meer informatie: www.consulairebijstand.be