Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Huwelijk / Samenwonen

Huwelijk / Samenwonen

Huwelijk

Het huwelijk wordt voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats van één van de toekomstige huwelijkspartners en in aanwezigheid van maximum vier getuigen.
De aangifte van het huwelijk gebeurt door de aanstaande partners. Hiervoor dient het aanstaande echtpaar langs te komen bij de dienst Burgerzaken en hun identiteitskaarten voor te leggen. Dit kan vanaf zes maanden voor de datum van het huwelijk (ondertrouw). De kosten worden op dat moment verrekend.

De nodige administratieve stukken, zoals de geboorteaktes van beide partijen, bewijs van woonst, nationaliteit en burgerlijke staat, eventueel echtscheidingsakte of overlijdensakte van een vorige partner, worden door de gemeente aangevraagd* (hier zijn geen kosten aan verbonden).

* Documenten opgemaakt in het buitenland
Documenten opgemaakt in het buitenland moeten door de betrokkene(n) zelf worden aangevraagd en ingediend. Eventueel moeten zij vergezeld zijn van een of andere vorm van legalisatie. Indien zij opgesteld zijn in een andere taal dan het Nederlands moet u ze eerst laten vertalen door een beëdigd vertaler. Hieromtrent wordt het best vooraf geïnformeerd bij de dienst Burgerzaken.


Aanstaande echtparen moeten rekening houden met de tijd die nodig is voor de administratieve formaliteiten. De huwelijksaangifte kan gebeuren ten vroegste zes maanden en ten laatste zes weken voor de huwelijksdatum. Wel kan tot een jaar op voorhand de huwelijksdag en -uur gereserveerd worden.

Gelieve voor het huwelijk te melden:
 • aantal aanwezigen bij de huwelijksplechtigheid
 • adres van de ouders
 • gegevens (naam, adres, geboorteplaats en -datum, verwantschap) van de getuigen (nul tot vier personen)
  Bij voorkeur door het voorleggen van een kopie van de identiteitskaart of opgave van het rijksregisternummer.
 • met of zonder uitwisseling van ringen
 • toekomstig adres
 • keuze receptie
Prijzen
Een huwelijk kan voltrokken worden op weekdagen en op zaterdagvoormiddag, telkens mits beschikbaarheid.
De retributie werd vastgesteld op:
 • Trouwplechtigheid:
  • weekdagen voor 16 uur: gratis
  • weekdagen vanaf 16 uur: 125 euro
  • zaterdagvoormiddag:125 euro
 • Trouwboekje: 25 euro
Het Lokaal Bestuur De Pinte biedt een basisreceptie aan.
  Vastleggen huwelijksdatum
  U kunt een huwelijksdatum aanvragen via burgerzaken@depinte.be, tel. 09 280 80 60 of door langs te gaan bij de dienst Burgerzaken.

  De dag zelf
  Het huwelijk wordt voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang Baron de Gieylaan).
  Gelieve in de inkomhal beneden te wachten. U wordt afgehaald.

  De getuigen dienen hun identiteitskaart voor te leggen.

  Aanvragen afschriften en uittreksels


  Samenwonen (wettelijke samenwoning)

  Wettelijke samenwoning is het samenwonen van twee personen die een verklaring bij de dienst Burgerzaken van hun gemeenschappelijke woonplaats afleggen. Om deze verklaring te kunnen afleggen, mogen geen van beiden gehuwd zijn of verbonden zijn door een andere verklaring van wettelijke samenwoonst. Bedoeling hiervan is een aantal rechten en plichten te voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk (onder andere over het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen …).

  reserveren-online-2021-ZMpU41