Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Rijbewijzen

Rijbewijzen


reserveren-online-2021-LA2Nr1
Richtlijnen voor de rijbewijzen naar aanleiding van de coronamaatregelen

- in verband met het rijbewijs op Europees niveau:

De Europese rijbewijzen (en dus ook de Belgische) waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020 worden met zeven maanden verlengd. Deze verlenging geldt in de hele EU. Zij betreft zowel de einddatum van het rijbewijs (vermeld onder rubriek 4b op de voorzijde) als de geldigheid van de categorieën (op de achterzijde, in kolom 11). 

- in verband met het rijbewijs op Belgisch niveau:

De voorlopige rijbewijzen worden verlengd tot 30 september 2021 indien hun geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020.

Ook volgende documenten worden verlengd tot 30 september 2021 waarvan de geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020:
 • Rijgeschikheidsattesten (groep 1 of groep 2)
 • Attesten van de griffie om een rijbewijs te verkrijgen (om buiten het weekend te rijden of met een beperkt aantal voertuigcategorieën) tijdens een verval van het recht tot sturen
 • Attesten die worden afgegeven door centra voor psychologische en medische herstelonderzoeken
 • Code T voor bezoldigd vervoer (ambulanciers, taxibestuurders …)
 • Aanvragen van een rijbewijs en/of voorlopig rijbewijs die uiterlijk na 15 maart 2020 moesten worden ingediend, kunnen tot en met 30 september 2021 worden ingediend.
De politie is op de hoogte van al deze maatregelen. De (voorlopige) rijbewijzen blijven geldig en moeten niet door een nieuw document worden vervangen.

OPGELET: Er moet een nieuw rijbewijs aangevraagd worden wanneer u recht heeft op de verlenging van de geldigheid van de rijgeschiktheidsattesten, attesten griffie en hersteldocumenten tot en met 30 september 2021. Het KB voorziet namelijk in een verlenging van de geldigheid van deze documenten, maar niet direct in de verlenging van de geldigheid van het rijbewijs.

Wat brengt u mee ... 

Voorlopig rijbewijs
  • 25 euro (duplicaat voorlopig rijbewijs: 25 euro)
  • het aanvraagformulier ondertekend door de aanvrager
  • geen pasfoto noodzakelijk (de foto wordt overgenomen van uw identiteitskaart)
  • indien een voorlopig rijbewijs van 18 maanden: bekwaamheidsattest van de rijschool
  • leveringstermijn: 1 week

  Een eerste rijbewijs
  • 25 euro
  • geen pasfoto noodzakelijk (de foto wordt overgenomen van uw identiteitskaart)
  • het aanvraagformulier, volledig ondertekend
  • leveringstermijn: 1 week

   Een vervanging van een rijbewijs
   bij verlies, diefstal, niet-gelijkende foto, verhoging van de categorie, aanvraag bezoldigd vervoer of omwisseling naar Europees model
   • 25 euro
   • geen pasfoto noodzakelijk (de foto wordt overgenomen van uw identiteitskaart)
   • bij verlies of diefstal: aanvraag duplicaat formulier, onderaan ingevuld door de politie
   • bij verhoging van de categorie of aanvraag bezoldigd vervoer waarvoor een rijgeschiktheidsattest vereist is: ook het attest van een erkend medisch centrum
   • leveringstermijn: 1 week

   Ter info: De verlenging van de geldigheidsduur van rijbewijzen omwille van medische redenen groep 1 is gratis.

   Een internationaal rijbewijs

   • geldigheid: 3 jaar
   • 19,75 euro
   • één pasfoto
   • leveringstermijn: 3 werkdagen


   Voor algemene info over rijbewijzen kunt u terecht op www.mobilit.belgium.be.