Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Rijbewijzen

Rijbewijzen


reserveren-online-2021-LA2Nr1

NIEUW! 

-UlCTG1


Vraag vanaf nu je voorlopig rijbewijs model 18 maanden online aan via de applicatie BelDrive.

Dankzij deze applicatie moet u zich slechts één keer naar de gemeente begeven om uw rijbewijs af te halen.

De applicatie kan gebruikt worden via https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/ of door met de smartphone de QR-code op de affiches in de examencentra en de rijscholen te scannen. Het voorlopig rijbewijs dient persoonlijk in de gemeente worden afgehaald om er zeker van te zijn dat het document bij de juiste persoon terechtkomt. Daarvoor is een visuele controle noodzakelijk.
Voor het afhalen van een rijbewijs dat digitaal aangevraagd werd, moet een afspraak gemaakt worden omdat alle documenten op het ogenblik van afgifte moeten voorgelegd en gecontroleerd worden.
U kan uiteraard ook nog steeds uw aanvraag aan de balie doen.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?

 

 • Een verbinding via je eID of via itsme. (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen)
 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld.
 • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum voor het rijbewijs.
 • Voor burgers die de praktijklessen hebben gevolgd in een in Wallonië gevestigde rijschool: de technische rijvaardigheidstest (TCTC) afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs.

 

Best neem je een foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start.

Meld je aan bij de applicatie en volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs model 18 maanden aan te vragen.

 De prijs voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs bedraagt 25 euro.


Wat brengt u mee ... 


Voorlopig rijbewijs
  • 25 euro (duplicaat voorlopig rijbewijs: 25 euro)
  • het aanvraagformulier ondertekend door de aanvrager
  • geen pasfoto noodzakelijk (de foto wordt overgenomen van uw identiteitskaart)
  • indien een voorlopig rijbewijs van 18 maanden: bekwaamheidsattest van de rijschool
  • leveringstermijn: 1 week
  Een eerste rijbewijs
  • 25 euro
  • geen pasfoto noodzakelijk (de foto wordt overgenomen van uw identiteitskaart)
  • het aanvraagformulier, volledig ondertekend
  • leveringstermijn: 1 week

  Een vervanging van een rijbewijs

  bij verlies, diefstal, niet-gelijkende foto, verhoging van de categorie, aanvraag bezoldigd vervoer of omwisseling naar Europees model
  • 25 euro
  • geen pasfoto noodzakelijk (de foto wordt overgenomen van uw identiteitskaart)
  • bij verlies of diefstal: aanvraag duplicaat formulier, onderaan ingevuld door de politie
  • bij verhoging van de categorie of aanvraag bezoldigd vervoer waarvoor een rijgeschiktheidsattest vereist is: ook het attest van een erkend medisch centrum
  • leveringstermijn: 1 week

  Ter info: De verlenging van de geldigheidsduur van rijbewijzen omwille van medische redenen groep 1 is gratis.

  Een internationaal rijbewijs

  • geldigheid: 3 jaar
  • 19,75 euro
  • één pasfoto
  • leveringstermijn: 3 werkdagen
  Voor algemene info over rijbewijzen kunt u terecht op www.mobilit.belgium.be.