Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Verkiezingen

Verkiezingen

De organisatie van verkiezingen in België

In België kunt u deelnemen aan vijf verschillende verkiezingen. De organisatie van die verkiezingen ligt in handen van:

  • de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  • het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Overzicht tijdstip verkiezingen

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 26 mei 2019 (federale, regionale en Europese verkiezingen). De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden in 2024. Hieronder vindt u een overzicht.

Bestuursniveau
Hoe vaak?
Volgende keer
Vlaams
om de 5 jaar
2024
Federaal
om de 5 jaar
2024
Europees
om de 5 jaar
2024
Gemeentelijk
om de 6 jaar
oktober 2024
Provinciaal
om de 6 jaar
oktober 2024
Bron: www.vlaanderen.be/de-organisatie-van-verkiezingen-in-belgie


Inschrijving burgers EU voor de verkiezingen


Inschrijving van burgers uit de lidstaten van de Europese Unie die in België verblijven als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2024

Je bent Europese onderdaan, verblijft in België en wil stemmen voor het Europees Parlement in 2024?

Iedere onderdaan uit een lidstaat van de Europese Unie die verblijft in België kan vanaf de leeftijd van veertien jaar een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen. 
Om te kunnen stemmen moet je op de dag van de verkiezingen minstens 16 jaar oud zijn. De volledige info over de voorwaarden vind je op europeanelections belgium

Je kan jouw aanvraag eenvoudig en snel online indienen via www.verkiezingen.fgov.be. Het is ook mogelijk om deze aanvraag op papier in te dienen. Dit kan enkel in persoon aan het loket Burgerzaken (maak hiervoor een afspraak) of per post (aan Lokaal bestuur De Pinte – Dienst Burgerzaken, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte). Het is niet toegestaan om een aanvraagformulier via mail te verzenden.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeente moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.


Stemrecht voor 16-18 jarige Europeanen

 Ben je Europeaan, tussen de 16 en 18 jaar en verblijf je in België? Dan moet je je nog inschrijven als je wil stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Je zal dus enkel op de kiezerslijst staan indien je je uiterlijk op 31 maart 2024 hiervoor inschrijft .

Zelfs als je je zich inschrijft, blijft de stemming voor jou - als jonge Europeaan - niet verplicht


Stemrecht voor 16-18 jarige Belgen

Vanaf 16 jaar heb je stemrecht voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Deze verkiezing gaat door op 9 juni 2024.

Jonge Belgen moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Je wordt automatisch op de kiezerslijst opgenomen. Je zal dus een ‘oproepingsbrief’ om te gaan stemmen ontvangen.

Je hebt stemrecht maar geen stemplicht.

Wil je uw stem uitbrengen maar kan je zelf niet naar het stembureau op de dag van de verkiezing?

Dan kan je volmacht geven. De formulieren die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn terug te vinden op de pagina Stemmen met een volmacht | Verkiezingen België 2024 (fgov.be)

Je vindt er een filmpje terug die hierover mee uitleg geeft. 

Een minderjarige kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer, maar zal zelf enkel een volmacht kunnen uitoefenen voor een andere minderjarig of Europese kiezer.


Volmacht geven

Voor meerderjarige Belgen geldt er voor de gelijktijdige verkiezingen van 9 juni 2024 nog steeds stemplicht.
Kan u echter zelf niet gaan kiezen dan kan u volmacht geven.
Controleer best op voorhand de regels via onderstaande link