Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Verkiezingen

Verkiezingen

De organisatie van verkiezingen in België

In België kunt u deelnemen aan vijf verschillende verkiezingen. De organisatie van die verkiezingen ligt in handen van:

 • de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Overzicht tijdstip verkiezingen

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 26 mei 2019 (federale, regionale en Europese verkiezingen). De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden in 2024. Hieronder vindt u een overzicht.

Bestuursniveau
Hoe vaak?
Volgende keer
Vlaams
om de 5 jaar
2024
Federaal
om de 5 jaar
2024
Europees
om de 5 jaar
2024
Gemeentelijk
om de 6 jaar
oktober 2024
Provinciaal
om de 6 jaar
oktober 2024
Bron: www.vlaanderen.be/de-organisatie-van-verkiezingen-in-belgie


Inschrijving niet-Belgen voor de verkiezingen (13 oktober 2024)

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 kunnen ook niet-Belgen die in België wonen deelnemen als kiezer. Hiervoor moet je je registreren vóór  1 augustus 2024

Zowel EU- als niet-EU-burgers die in België wonen, hebben het recht om te stemmen voor een nieuw lokaal beleid, mits zij zich inschrijven op de kiezerslijst van hun gemeente vóór 1 augustus 2024. De basisvoorwaarden zijn voor beiden gelijk: 

 • Minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024, en niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht. 
Voor niet-EU burgers gelden daarnaast twee extra voorwaarden
 • Zij moeten vijf jaar ononderbroken wettig verblijf in België hebben
 • En een verklaring afleggen waarin zij beloven de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens na te leven.
Ben je niet-Belg en wil je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024? 

Dan moet je je vóór 1 augustus 2024 registreren via Vlaanderen kiest

Meer informatie: Ik Stem Ook of bugerzaken@depinte.be

Toegankelijkheid stembureaus - juni 2024

Adressen stemlocaties

Gemeentelijke basisschool: Polderbos 1, 9840 De Pinte

Kasteel Scheldevelde: Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

De Veldblomme: Veldstraat 50, 9840 De Pinte

Bereikbaarheid

 • Er zijn publieke parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van elke stemlocatie
 • Er zijn rolstoeltoegankelijke parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving bij elke stemlocatie

                  - Gemeentelijke basisschool: 10

                  - Kasteel Scheldevelde: 1

                  - De Veldblomme: 2

 • Er zijn fietsenstallingen aanwezig op elke locatie.

Toegangspaden en inkomdeur

 • Er is signalisatie voorzien van aan het publiek domein tot aan de stembureaus
 • Er is bij elk stembureau een rolstoelvriendelijk toegangspad en ingang aanwezig

Toegankelijke stembureaus

 • Per stembureau zijn er drempelloze en voldoende brede gangen
 • Elk stembureau beschikt over een aangepast stemhokje

Sanitair

 • Er zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar in de onmiddellijke omgeving op elke stemlocatie.
 • Op elke stemlocatie is er aangepast sanitair beschikbaar.

Hulp

 • Heb je hulp nodig? Aarzel dan niet en spreek een van onze medewerkers aan. Je herkent ze door het hesje.
                                                                            fluo-hesje-kan-ik-u-helpen-uQ3Bq1