Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

Donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

Het wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal is - volgens de Belgische wetgeving - onderworpen aan een veronderstelde toestemming. Als burger heeft u wel de mogelijkheid om u hiertegen te verzetten of er uitdrukkelijk mee in te stemmen. De gekende 'verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen na overlijden' verdwijnt. In de plaats is er de 'verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden'.
 
Iedere persoon die in het bevolkingsregister of langer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven, kan een wilsverklaring laten registeren.
Zonder wilsverklaring bent u standaard donor. Minderjarigen die bekwaam worden geacht (u mag aannemen vanaf de leeftijd van ongeveer twaalf jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen, uitdrukkelijk toestemmen of verzet aantekenen.
 
Sinds 2 juni 2020 worden er vier mogelijke beslissingen vastgelegd en geregistreerd. Deze verklaringen worden niet langer geregistreerd in het Rijksregister maar worden vanaf 2 juni 2020 in een afzonderlijke toepassing geregistreerd.
 
Vanaf 1 juli 2020 kan u uw wil niet enkel in de gemeente maar ook bij uw huisarts of online via de website www.mijngezondheid.belgie.be (elektronische zelfregistratie) registeren.
 
De 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' omvat vier beslissingen:
  1. Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor naoverlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die hieropwachten
  2. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefselsen cellen van een donor na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensendie hierop wachten/li>
  3. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: lichaamsmateriaal(organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald)van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken
  4. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek:lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald)van een donor na overlijden wegnemen voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing
Deze laatste soort donatie is verschillendvan het afstaan van een lichaam aande wetenschap (via de universitaire faculteiten geneeskunde) waarbij het lichaam integraal wordt afgestaan.

 

Voor elkebeslissing afzonderlijk kunnen drie opties worden geregistreerd: 

  • verzet
  • uitdrukkelijke toestemming
  • intrekking van een eerdere wilsverklaring

 

 Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij de dienst Burgerzaken op het nummer 09 280 80 60 of burgerzaken@depinte.be