Overlijden

De aangifte van een overlijden wordt zo vlug mogelijk gedaan door de naaste familie of door de begrafenisondernemer bij de dienst Burgerzaken.
 
De volgende documenten zijn vereist: het overlijdensattest afgeleverd door de behandelende arts, het trouwboekje van de overledene (indien hij/zij ongehuwd was, het trouwboekje van de ouders), de identiteitskaart en eventueel het rijbewijs van de overledene.
 
Voor personen ingeschreven in een andere gemeente, maar in De Pinte overleden, dient een attest in verband met de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling voorgelegd te worden. Dit attest wordt afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene.
 
De gemeente staat ook in voor het verlenen van grafconcessies (tarieven) en voor erfrechtverklaringen tot het bedrag van 745 euro. Bij erfrechtverklaringen voor een bedrag hoger dan 745 euro dient u zich te richten tot het Registratiekantoor Merelbeke, Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent, tel. 02 578 48 60) en in sommige gevallen (testament, samengestelde gezinnen ...) tot de notaris.
 

Ook met uw vragen over laatste wilsbeschikking (zie ook pagina Wilsverklaring), orgaanafstand en kerkhof kunt u terecht bij de dienst Burgerzaken.

 
De bepalingen inzake gemeentelijke begraafplaatsen werden vastgelegd in een reglement.
 
 
Aanvragen van aktes en uittreksels
 
 
 
 
Links
 
www.beldonor.be
Alles over orgaandonatie
 

Wilsverklaring euthanasie
  
De FOD Volksgezondheid publiceerde een folder over de wilsverklaring betreffende euthanasie. Deze publieksfolder bevat vaak gestelde vragen over wat euthanasie nu precies is, wat de criteria en voorwaarden zijn, de geldigheid, de registratie van de wilsverklaring en het contactpunt waar u altijd terecht kunt. Belangrijk om weten is dat elke aanvrager de wilsverklaring betreffende euthanasie op de gemeente kan laten registreren. Alle documenten en informatie over euthanasie (FAQ, wetgeving, formulier, enzovoort) kunt u ook terugvinden op www.euthanasiewilsverklaring.be.