Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Overlijden

Overlijden

De aangifte van een overlijden wordt zo vlug mogelijk gedaan door de naaste familie of door de begrafenisondernemer bij de dienst Burgerzaken.

De volgende documenten zijn vereist: het overlijdensattest afgeleverd door de behandelende arts, het trouwboekje van de overledene (indien hij/zij ongehuwd was, het trouwboekje van de ouders), de identiteitskaart en eventueel het rijbewijs van de overledene.

Voor personen ingeschreven in een andere gemeente, maar in De Pinte overleden, dient een attest in verband met de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling voorgelegd te worden. Dit attest wordt afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene.

De gemeente staat ook in voor het verlenen van grafconcessies (tarieven) en voor erfrechtverklaringen tot het bedrag van 745 euro. Bij erfrechtverklaringen voor een bedrag hoger dan 745 euro dient u zich te richten tot het Registratiekantoor Merelbeke, Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent, tel. 02 578 48 60) en in sommige gevallen (testament, samengestelde gezinnen ...) tot de notaris.

Ook met uw vragen over laatste wilsbeschikking (zie ook pagina Wilsverklaring), orgaanafstand en kerkhof kunt u terecht bij de dienst Burgerzaken.

 De bepalingen inzake gemeentelijke begraafplaatsen werden vastgelegd in een reglement

Aanvragen van aktes en uittreksels

Afschriften en uittreksels aanvragen via het digitaal loket


Concessies op de centrale begraafplaatsen

De lijst van de vervallen concessies wordt bekendgemaakt aan de ingang van de centrale begraafplaats en individueel aan het betrokken grafmonument.

Als je een grafconcessie wil vernieuwen, moet je dit schriftelijk aanvragen bij de dienst Burgerzaken van het lokaal bestuur. Dit kan via een aanvraagformulier. Je kan dit formulier ook krijgen bij de dienst Burgerzaken. Dit document dient binnen gebracht te worden samen met een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

De aanvraag moet gebeuren voor de vervaldatum van de huidige concessie.

Na de hernieuwing is de concessie weer tien jaar geldig. De kostprijs van de hernieuwing hangt af van het soort graf en of de concessiebegunstigde al dan niet een inwoners was van de gemeente.

Wanneer je ervoor kiest om de concessie niet te verlengen, meld je dit best aan de dienst Burgerzaken. Graven waarvoor de concessie niet wordt verlengd, worden door het lokaal bestuur verwijderd.

Ondanks het geen verplichting is, schrijft de dienst Burgerzaken - naar aanleiding van het verval van de concessie - de concessiehouders persoonlijk aan.


Links

www.beldonor.be
Alles over orgaandonatie


Wilsverklaringeuthanasie 

De FODVolksgezondheid publiceerde een folder over de wilsverklaringbetreffende euthanasie. Deze publieksfolder bevat vaak gestelde vragen over wateuthanasie nu precies is, wat de criteria en voorwaarden zijn, de geldigheid,de registratie van de wilsverklaring en het contactpunt waar u altijd terechtkunt. Belangrijk om weten is dat elke aanvrager de wilsverklaring betreffendeeuthanasie op de gemeente kan laten registreren. Alle documenten en informatie over euthanasie (FAQ, wetgeving,formulier, enzovoort) kunt u ook terugvinden op www.euthanasiewilsverklaring.be.

reserveren-online-2021-0ddqY1