Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Geboorte / erkenning / adoptie

Geboorte / erkenning / adoptie


Geboorte

baby met mama en omaElke geboorte moet worden aangegeven binnen de vijftien dagen na de bevalling. Dit moet gebeuren bij de dienst Burgerzaken van de geboorteplaats* door de wettige vader en/of de wettige moeder. Na het verstrijken van deze vijftien dagen kunnen de ouders geen aangifte meer doen en kan dit enkel nog gebeuren door de afgevaardigde van de instelling waar de bevalling plaatsvond. Indien de bevalling buiten een ziekenhuis gebeurde, kunnen enkel de arts, de vroedvrouw of een ander persoon die de bevalling bijwoonde, de aangifte doen.
* Wie in een ziekenhuis in Gent bevalt, dient de aangifte dus te doen in Gent.

Voor te leggen documenten: het trouwboekje, de identiteitskaarten van de ouders en een getuigschrift van geboorte afgeleverd door de arts of vroedvrouw die de bevalling verricht heeft. Bij de aangifte ontvangt de aangever de formulieren voor het aanvragen van de geboortepremie en de kinderbijslag, voor inschrijving bij het ziekenfonds en voor de inenting van het kind.

Afschrift of uittreksel geboorteakte aanvragen via het digitaal loket*

* Enkel voor kinderen die geboren zijn op het grondgebied van De Pinte - Zevergem. Wie in een ziekenhuis in Gent bevalt, kan terecht bij het e-loket van Stad Gent.

Erkenning

De erkenning is de wettelijke bekentenis van vader- of moederschap. Deze erkenning dient te gebeuren voor een ambtenaar van de burgerlijke stand, die hiervan een akte opstelt. De erkenning kan gebeuren vóór, bij of na de geboorte.
  • Erkenning vóór de geboorte: beide ouders dienen zich samen aan bij de dienst Burgerzaken. Het origineel medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum dient meegebracht te worden.
  • Erkenning samen met de aangifte van de geboorte: beide ouders dienen zich samen aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente of stad waar het kind geboren is.
  • Erkenning na de geboorte: beide ouders dienen zich samen aan bij de dienst Burgerzaken. Het afschrift van de geboorteakte dient meegebracht te worden.

AFSCHRIFT AKTE ERKENNING AANVRAGEN VIA HET DIGITAAL LOKET


Adoptie

Afschrift akte adoptie aanvragen via het digitaal loket


Ook met uw vragen betreffende nationaliteit en opvolging van polio kunt u terecht bij de dienst Burgerzaken.


reserveren-online-2021-TKDGS1