Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Diensten  /  Interne zaken

Interne zaken

Gemeentehuis
Koning Albertlaan 1 (bureau 5)
9840 De Pinte
tel. 09 280 80 93
internezaken@depinte.be

Diensthoofd: Wendy Rogge
Deskundige personeel: Sabine Puype
Medewerkers: Marleen Lammens, Lisa Morel, Catherine Van Assche, Lidia Van Holderbeke

Overzicht taken:
  • algemene zaken
  • personeelsbeheer
  • onderwijs
  • ontvangst en verdeling van de briefwisseling
  • verzekeringen
  • intercommunales
  • notulenbeheer 

Spontane sollicitaties

Spontane sollicitaties kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte of via e-mail aan internezaken@depinte.be. Gelieve te vermelden in welke functie u geïnteresseerd bent.
Vacatures worden aangekondigd op de startpagina van deze website onder Nieuws en via de pagina Vacatures.