Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Diensten  /  Algemeen directeur

Algemeen directeur

Veerle Goethals
Veerle Goethals
Gemeentehuis
Koning Albertlaan 1 (bureau 3)
9840 De Pinte
tel. 09 280 80 80

De algemeen directeur is het hoofd van het personeel en verzorgt de coördinatie tussen de verschillende diensten. Zij bereidt de dossiers van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen voor, notuleert het verslag en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen. Sinds 1 mei 2018 staat zij ook in voor OCMW-gerelateerde taken.