Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Senioren

Senioren

De seniorenraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De raad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en/of op verzoek van het schepencollege, de gemeenteraad of de OCMW-raad, advies te verstrekken in materies die met het seniorenbeleid te maken hebben. De raad verstrekt informatie aan de senioren van de gemeente over dezelfde materies en bevordert de samenwerking tussen de verschillende instanties die zich bezighouden met seniorenwerking en werkt mee aan organisaties die specifiek naar de senioren gericht zijn.

Voorzitter
Laurent De Vos
Cyriel Buysselaan 17
0476 59 87 79

Ondervoorzitter
Frans Naessens
Florastraat 3
09 282 58 37

Penningmeester
Anniek Decock                                
Reevijver 69                                     
0478 37 79 56

Administratie (secretaris)
Inge Willems                                    
Polderbos 20                                   
09 280 98 45 

Schepen van Seniorenbeleid
Kathleen Ghyselinck
tel. 0478 20 67 73


Leden
Jacqueline Braeckman, Rubenslaan 1, tel. 09 282 68 84
Yo Deconinck, Scheldeveldestraat 20                                                
Jeanine Maes, Dryhoek 16, tel. 0477 33 55 92
Guy Piqué, Oude Gentweg 30, tel. 0475 27 76 31
Martin Van Peteghem, Baron de Gieylaan 19, 0476 33 48 74
Lieve Verschraegen, Berkenlaan 23, 0485 95 39 49
Colette Verslyppe, Pintestraat 52
Chris Yvergneaux, Polderdreef 109, tel. 09 282 26 00 

 U vindt de verslagen van de Seniorenraad in de e-Bibliotheek.