Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Senioren

Senioren

De seniorenraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De raad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en/of op verzoek van het schepencollege, de gemeenteraad of de OCMW-raad, advies te verstrekken in materies die met het seniorenbeleid te maken hebben. De raad verstrekt informatie aan de senioren van de gemeente over dezelfde materies en bevordert de samenwerking tussen de verschillende instanties die zich bezighouden met seniorenwerking en werkt mee aan organisaties die specifiek naar de senioren gericht zijn.

Voorzitter
Yo Deconinck
Scheldeveldestraat 20


Ondervoorzitter
Frans Naessens
Florastraat 3
Penningmeester
Anniek Decock                                
Reevijver 69                                     

Secretaris
Colette Verslyppe
Pintestraat 52

Schepen van Seniorenbeleid

Leden
Jacqueline Braeckman - Rubenslaan 1, 09 282 68 84
Jeanine Maes - Dryhoek 16, 0477 33 55 92
Guy Piqué - Oude Gentweg 30, 0475 27 76 31
Martin Van Peteghem - Baron de Gieylaan 19, 0476 33 48 74
Odette Vermeiren - Rubenslaan 20, 0478 67 21 77
Lieve Verschraegen - Berkenlaan 23, 0485 95 39 49
Chris Yvergneaux - Polderdreef 109, 09 282 26 00 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief door onderstaande QR-code te scannen

qr-code-ouderenraad-tEhvS1

Of klik HIER om door te gaan voor je te registreren

 U vindt de verslagen van de Seniorenraad in de e-Bibliotheek.

Missie-visie Seniorenraad De Pinte