Erfgoed

 
 

Erfgoedraad De Pinte

 
De erfgoedraad heeft als algemeen doel de bevordering van een integraal onroerend erfgoedbeleid voor de gemeente.
 
De erfgoedraad wordt in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd over alle onroerende erfgoedaangelegenheden. Hiertoe behoren:
 • bouwkundig erfgoed
 • monumenten
 • landschappen
 • dorpsgezichten
 • archeologisch erfgoed
 • varend en maritiem erfgoed 
 

Samenstelling

 
Voorzitter
Jos De Keukeleire, Polderdreef 37, 9840 De Pinte, erfgoedraad@depinte.be 
 
Ondervoorzitter
Veronique de Bethune, Boergemstraat 25, De Pinte  
 
Penningmeester
Henk De Graeve, Berkenlaan 4a, 9840 De Pinte 
 
Samenstelling 2013 - 2019
 • Veronique de Bethune, lid met raadgevende stem
 • Henk De Graeve, deskundige
 • Jos De Keukeleire, deskundige
 • Thijs De Keukeleire, deskundige
 • Bart De Witte, lid met raadgevende stem
 • Dirk Dejonghe, lid met raadgevende stem
 • Ann Delie, afgevaardigde Cultuurraad De Pinte
 • Mireille Pauwels, afgevaardigde Cultuurraad De Pinte
 • Martine Pieteraerens, deskundige
 • Rudy Pieters, deskundige
 • Kathleen Vandermeersch, deskundige
 • Johan Van Twembeke, afgevaardigde erfgoedvereniging
 • Carlos Vermeiren, afgevaardigde erfgoedvereniging
 • Walter Vlassenbroeck, deskundige
 
Schepen van Onroerend erfgoed
Kristof Agache, Stijn Streuvelslaan 13, 9840 De Pinte, tel. 09 321 08 65, kristof.agache@depinte.be

Cultuurbeleidscoƶrdinator - secretaris
Degenhard De Smet, p.a. Polderbos 20, 9840 De Pinte, tel. 09 280 98 50, cultuurbeleid@depinte.be

Stedenbouwkundig ambtenaar
Anja Schepers, p.a. Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte